Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Paul

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Deudraeth

Mae Cangen Deudraeth bob amser yn mwynhau noson o Frethyn Cartref a ‘doedd cyfarfod mis Ebrill ddim yn eithriad. Noson o ddoniau amrywiol yr aelodau drefnwyd a bu yn un hynod o lwyddiannus a llawer iawn o chwerthin a mwyniant. ‘Roedd gan bod aelod gyfraniad i’w wneud at y llwyddiant yma boed hynny drwy actio, baratoi cwis neu ddau, gyflwyno cyfres o luniau lleol gwych o’r awyr i’r gweddill ddyfalu ble ‘roeddynt   i gyflwyno sgets hynod o ddoniol ac wrth gwrs i baratoi paned ac ati. Diolch i bawb a ymatebodd mor dda i’r cwestiynau. Ia,pawb yn cyfrannu yn ôl ei allu. Dyma yw sail llwyddiant noson fel hyn.

Martha (Gwen) a’i Mam (Nerys) a Gwenno y dderbynwraig yn Llundain bell

Martha (Gwen) a’i Mam (Nerys) a Gwenno y dderbynwraig yn Llundain bell

Y sgets, wrth gwrs, oedd uchafbwynt y cyfarfod! ‘Roedd cymaint o chwerthin yn ystod hon fel bo hyd yn oed yr actorion yn methu cadw wyneb syth. Gwenno. Nerys a Gwen oedd y dair fentrus fu yn cyflwyno taith arbennig Martha a’i Mam i Lundain bell – y tro cyntaf i’r ddwy fentro cyn belled. Wrth geisio archebu ystafell yn y gwesty bu cryn gymysgedd yn y sgwrs rhwng Martha,y ferch oedd â ‘chydig bach o Saesneg a’i Mam oedd yn uniaith Gymraeg a’r Dderbynwraig. Hwyl hen ffashiwn go iawn a mwynhâd llwyr. Diolch i’r dair am fentro ac i Nefina, Megan ac Elisabeth am eu cyfraniadau hwy hefyd. Bydd ein cyfarfod nesaf yn un arbennig gan ein bod wedi gwahodd ein tair ysgol leol atom i ddathlu penblwydd 50 oed y Mudiad. Felly ar brynhawn Mawrth 16 Mai am 1.30 cawn groesawu atom ddisgyblion hŷn Ysgolion Cefn Coch a’r Garreg , Llanfrothen ac am y tro cyntaf ddisgyblion ein hysgol newydd yma yn ardal Deudraeth sef Ysgol Hafod Lon. Edrychwn ymlaen yn fawr at yr achlysur.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  2018
  Medi 24ain - 'Byw a Bod yn Bwydo' gan Margaret Brychyni
  Hydref 29ain - 'Cadw Trefn a Chadw'n Ddiogel' gyda PCSO Paula Stewart
  Tachwedd 26ain - Noson yng nghwmni yr Amryddawn Alun Ffred
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Heliwr (12.00-12.30)

  2019
  Ionawr 28ain - 'Mentro' gyda Mirain Gwyn
  Chwefror 25ain - Noson y Dysgwyr, cyfle i chwarae gêm 'Chwilen' a sgwrsio
  Mawrth 25ain - 'Mwynhau Talentau Ieuenctid y Fro' gyda Band Pres John Glyn Jones
  Ebrill 29ain - Eirlys Jones Roberts yn 'Dysgu Cerdd-Dramor'
  Mai 20fed - 'Hwyl ar Ganu gydag Ysgolion y Fro'
  Mehefin 3ydd - Taith yr Haf i'r Gerddi Bodnant

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lona Jones
  36 Maes Gerddi, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LE
  01766 515 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883