Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Paul

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur ‘Cadwyn Cob’

Mis y crwydro yw’r mis yma wedi bod! Ar 16eg Mehefin trefnodd Cangen Deudraeth a Changen Porthmadog i ddathlu’r Aur drwy ddull unigryw iawn sef cysylltu dwy Ranbarth, sef Meirionnydd a Dwyfor, mewn Cadwyn ar hyd y Cob. Diwnod braf a llawen gyda 5 Cangen arall a disgyblion o’r ysgolion lleol yn cwrdd ar ganol y Cob a chydgerdded i’r Ganolfan ar yr harbwr.

Merched y Wawr yn Dathlu'r Aur 'Cadwyn Cob' 16 Mehefin 2017

Merched y Wawr yn Dathlu’r Aur ‘Cadwyn Cob’ 16 Mehefin 2017

Yna ar 19eg bu rhai o’r aelodau yn y Parc i weld yr arddangosfa a’r paneli arbennig sydd wedi eu  paratoi gan bob Rhanbarth i ddathlu sefydlu y Mudiad yn 1967.

I orffen y crwydro cynhaliwyd y daith flynyddol ac eleni Pontio ym Mangor a Phlas Newydd oedd y ddwy gyrchfan ac wrth gwrs pryd o fwyd i ddiweddu diwrnod braf iawn a hynny yn y Garddfon yn Y Felinheli. Yn Pontio croesawyd ni gan Elen ap Robert, Y Cyfarwyddwr Artistig, a Shari Llewelyn ac yna buom  ar daith o amgylch yr adeilad hardd yma . Gwelsom Theatr Bryn Terfel a chael eglurhâd o’i hyblygrwydd ar gyfer pob math o weithgaredd a chynyrchiadau. Yna yn y Sinema cafwyd cyflwyniad gan Emyr Glyn Williams, Cydlynydd y Sinema, a gwelwyd clipiau o’r ffilmiau sydd i’w dangos yn fuan. Rhaid wedyn,  wrth gwrs, oedd cael paned a chacen yn y Gegin cyn dychwelyd at y bws ar gyfer yr ymweliad â Phlas Newydd. Yma caed cyfle i fynd o amgylch y Tŷ, y gerddi a’r siop ac unwaith yn rhagor  paned ac ati yn y caffi.

Mwynhawyd y gwmnΪaeth  yn y Garddfon  ar ôl diwrnod prysur  a diddorol cyn cychwyn yn ôl am adref. Ymunodd Cangen Llan Ffestiniog gyda ni am yr eilwaith ac mae yn braf cael cwmniaeth ar y teithiau yma ac mae’n rhaid diolch unwaith yn rhagor am nawdd gan Gronfa Arian i Bawb. Mae’r gronfa yma yn rhoi y cyfle  inni gael mwynhau teithiau o amgylch ein hatyniadau a chael profiadau amrywiol a’r flwyddyn  yma  y dewis oedd ymweliad i Pontio sef Adeilad newydd hardd a Chartref a Gerddi hanesyddol  ac yn sicr bydd sawl un yn ail ymweld â Pontio i fwynhau yr arlwy sydd ar gael yno.

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  2018
  Medi 24ain - 'Byw a Bod yn Bwydo' gan Margaret Brychyni
  Hydref 29ain - 'Cadw Trefn a Chadw'n Ddiogel' gyda PCSO Paula Stewart
  Tachwedd 26ain - Noson yng nghwmni yr Amryddawn Alun Ffred
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Heliwr (12.00-12.30)

  2019
  Ionawr 28ain - 'Mentro' gyda Mirain Gwyn
  Chwefror 25ain - Noson y Dysgwyr, cyfle i chwarae gêm 'Chwilen' a sgwrsio
  Mawrth 25ain - 'Mwynhau Talentau Ieuenctid y Fro' gyda Band Pres John Glyn Jones
  Ebrill 29ain - Eirlys Jones Roberts yn 'Dysgu Cerdd-Dramor'
  Mai 20fed - 'Hwyl ar Ganu gydag Ysgolion y Fro'
  Mehefin 3ydd - Taith yr Haf i'r Gerddi Bodnant

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lona Jones
  36 Maes Gerddi, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LE
  01766 515 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883