Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Paul

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur yng nghwmni disgyblion hŷn Ysgolion Cefn Coch, y Garreg a Hafod Lon

Fel y gwyddom  sefydlwyd  cymdeithas newydd i ferched Cymru, gyda’r nod o roi lle urddasol i’r Gymraeg, yn mhentref y Parc yn ystod 1967. Eleni felly mae  Canghennau Cymru gyfan yn  Dathlu ac yng Nghangen Deudraeth teimlwyd y dylid nodi yr achlysur yma drwy edrych i’r dyfodol a gwneud hyn drwy gynnal cyfarfod arbennig lle y gwahoddwyd disgyblion hynaf y tair ysgol gynradd sydd gennym yn ein hardal. Ie, rydym yn ôl i dair unwaith yn rhagor a braf iawn oedd cael cwmni ein hysgol newydd ni, sef Ysgol Hafod Lon atom ynghyd â’r ddwy Ysgol arall, sef Cefn Coch a’r Garreg.

Pan sefydlwyd cangen Deudraeth (neu Cangen Brothen fel y gelwid hi yn wreiddiol) yr oedd gennym dair ysgol bryd hynny  hefyd wrth gwrs gan fod Ysgol Croesor yn bodoli . Collwyd Ysgol Croesor ac yn yr un modd ac y newidiwyd enw’r Gangen i Deudraeth fe newidiwyd enwau y ddwy ysgol arall hefyd! Ia Ysgol Llanfrothen ac Ysgol Penrhyndeudraeth oedd y ddwy yn ôl bryd hynny.

Bu’r prynhawn yn llwyddiant arbennig a’r disgyblion yn hynod o hyderus ac annwyl yn eu sgyrsiau anffurfiol a’u perfformiadau. Pawb yn ymlacio yng nghwmni ei gilydd. Bu un disgybl o Ysgol Hafod lon, sef Guto o Rydyclafdy , yn brysur  ar y cychywn yn cyflwyno ei gyd- ddisgyblion i’r aelodau yn ddyheig iawn. Da iawn Guto.

Cawsom berfformiadau gan y tair ysgol yn dilyn y sgwrsio anffurfiol  – Ysgol Y Garreg yn cyflwyno caneuon arbennig iawn a fwynhawyd gan y merched. Ia, dewis clyfar o ganeuon ganddynt oedd yn gweddu i ddathliad 50 mlynedd! Mwynhawyd eu cyflwyniad o gân a arferemni  ganu ar dripiau ysgol Sul yn ôl yn y 50au sef She’ll be coming round the mountain… ond wrth gwrs yn  y Gymraeg erbyn hyn gan y plant! Ardderchog. Yna cawsom ganu gwych gan ddisgyblion Hafod Lon  – Guto o Waunfawr yn morio canu cân y Gwcw a phawb yn ymuno gydag ef yn y cytgan. Guto Rhydyclafdy wedyn yn sefyll yn hyderus yn canu yn hollol ymlaciol a’i ddwylo yn ei bocedi fel pe bai wedi hen arfer. Yna Portia yn dawel ond annwyl iawn yn ein diddori wedyn. Ac wrth gwrs y cyfan o’r grŵp yn cydganu yn llawen iawn a chlapio ( a’r merched yn cyd glapio wrth gwrs)

Wedyn cawsom berfformiadau llwyddiannus disgyblion Cefn Coch  – ia, pawb wedi edrych ymlaen am weld y Gân Actol oedd yn mynd ymlaen i’r Genedlaethol ar ddiwedd Mai a’r Ymgom a rhain wedyn yn ennyn cymeradwyaeth arbennig a dymuniadau gorau ar gyfer y ‘Steddfod.

Prynhawn ardderchog a phawb yn cytuno y dylid gwenud hyn eto y flwyddyn nesaf!

Ar y diwedd cafodd y plant lunaieth ysgafn a’r merched baned ac phawb yn cael sgwrsio eto cyn ffarwelio. Diolch yn fawr iawn i’r tair ysgol am ymuno gyda ni ac am eu perfformaidau graenus

Disgyblion Ysgolion yr Ardal yn dathlu gyda Changen Deudraeth

Disgyblion Ysgolion yr Ardal yn dathlu gyda Changen Deudraeth

Disgyblion Ysgolion yr Ardal yn dathlu gyda Changen Deudraeth

Disgyblion Ysgol Hafod Lon yn dathlu gyda Changen Deudraeth

Disgyblion Ysgolion yr Ardal yn dathlu gyda Changen Deudraeth

Disgyblion Ysgol Y Garreg yn dathlu gyda Changen Deudraeth

Disgyblion Ysgolion yr Ardal yn dathlu gyda Changen Deudraeth

Disgyblion Ysgol Cefn Coch yn dathlu gyda Changen Deudraeth

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  2018
  Medi 24ain - 'Byw a Bod yn Bwydo' gan Margaret Brychyni
  Hydref 29ain - 'Cadw Trefn a Chadw'n Ddiogel' gyda PCSO Paula Stewart
  Tachwedd 26ain - Noson yng nghwmni yr Amryddawn Alun Ffred
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Heliwr (12.00-12.30)

  2019
  Ionawr 28ain - 'Mentro' gyda Mirain Gwyn
  Chwefror 25ain - Noson y Dysgwyr, cyfle i chwarae gêm 'Chwilen' a sgwrsio
  Mawrth 25ain - 'Mwynhau Talentau Ieuenctid y Fro' gyda Band Pres John Glyn Jones
  Ebrill 29ain - Eirlys Jones Roberts yn 'Dysgu Cerdd-Dramor'
  Mai 20fed - 'Hwyl ar Ganu gydag Ysgolion y Fro'
  Mehefin 3ydd - Taith yr Haf i'r Gerddi Bodnant

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lona Jones
  36 Maes Gerddi, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LE
  01766 515 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883