Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Paul

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cadwyn y Cob

Dydd Gwener, Mehefin 16eg – dyna beth oedd diwrnod i’w gofio – llwybr y Cob dan ei sang o bobol a phlant byrlymus oedd wedi ymgynnull i ddathlu hanner can mlwyddiant sefydlu mudiad Merched y Wawr yn y Parc , Bala.

Cadwyn y Cob -  Rhai o aelodau Cangen Porthmadog a phlant Ysgol Eifion Wyn

Cadwyn y Cob – Rhai o aelodau Cangen Porthmadog a phlant Ysgol Eifion Wyn

‘Roedd hi’n braf cael croesawu’r tô  ieuengaf , sef blwyddyn 6 o ysgolion Eifion Wyn a’r Gorlan, Cefn Coch, Y Garreg a Thalsarnau i ymuno ag aelodau o ganghennau Deudraeth, Talsarnau, Llan Ffestiniog, Porthmadog, Cricieth, Golan a Nant Gwynant . Wedi cyfarfod ar y ffȋn rhwng y ddwy hen Sir seiniwyd ein ffanffer gan Elis Puw gyda Gwynne Wheldon yn  galw ar bawb,drwy uchelseinydd arbennig Regata Cricieth, i ffurfio Cadwyn fel gweithred symbolaidd o gyfeillgarwch, cefnogaeth a gobaith i’r dyfodol. Wedyn pawb yn cerdded i ben y dref o’r llwybr a chyfle i ganu cân y Mudiad a’r anthem Genedlaethol.

Paned a lluniaeth ysgafn yn dilyn a chân hwyliog gan y plant i roi clo ar y prynhawn. Diolch i bawb, yn athrawon plant a selogion y mudiad am eu cefnogaeth i’r achlysur gan roi hysbysrwydd i’r dathliad ac i dref Porthmadog yn ei chefndir ysblennydd ar ddiwrnod hyfryd o Haf.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  2018
  Medi 24ain - 'Byw a Bod yn Bwydo' gan Margaret Brychyni
  Hydref 29ain - 'Cadw Trefn a Chadw'n Ddiogel' gyda PCSO Paula Stewart
  Tachwedd 26ain - Noson yng nghwmni yr Amryddawn Alun Ffred
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Heliwr (12.00-12.30)

  2019
  Ionawr 28ain - 'Mentro' gyda Mirain Gwyn
  Chwefror 25ain - Noson y Dysgwyr, cyfle i chwarae gêm 'Chwilen' a sgwrsio
  Mawrth 25ain - 'Mwynhau Talentau Ieuenctid y Fro' gyda Band Pres John Glyn Jones
  Ebrill 29ain - Eirlys Jones Roberts yn 'Dysgu Cerdd-Dramor'
  Mai 20fed - 'Hwyl ar Ganu gydag Ysgolion y Fro'
  Mehefin 3ydd - Taith yr Haf i'r Gerddi Bodnant

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lona Jones
  36 Maes Gerddi, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LE
  01766 515 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883