Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Paul

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson yng nghwmni Dilwyn Morgan

Mae’r cyfarfod cyntaf o Ferched y Wawr ar y dydd Llun olaf o fis Medi yn arwydd fod yr haf drosodd  a bod angen i ni chwilio am ddillad cynnes yn barod at y gaeaf.  Yn ffodus eleni roedd ein cyfarfod cyntaf ar ddiwrnod cynnes o ha’ bach mis Medi.  Cynnes hefyd oedd yr awyrgylch yn y Neuadd Goffa wrth i’r aelodau gyfarch ei gilydd ar ôl gwyliau’r haf.

O dan lywyddiaeth Mrs Catherine Jones agorwyd y gweithgareddau drwy groesawu’r aelodau newydd i’n plith a diolch i swyddogion llynedd am ei gwaith caled. Mae eleni yn flwyddyn bwysig yn hanes y gangen – rydym yn dathlu hanner can mlynedd er sefydlu Merched y Wawr yma yn y Penrhyn.  Felly, mae gennym achos dathlu.  Roedd y rhaglen am y flwyddyn yn edrych yn hynod o ddiddorol, dipyn o wrando a chwerthin, tamaid o flasu a bwyta heb anghofio’r canu a sgwrsio.

Pob blwyddyn byddwn yn casglu arian tuag at achos da.  Eleni rydym am godi arian i brynu diffibriliwr ar gyfer Penrhyn a Minffordd.  Peiriant yw diffibriliwr a fydd un diwrnod efallai, yn achub bywyd un o drigolion yr ardal.

Ond i ddod a ni at ein gwestai arbennig mis Medi, neb llai na’r diddanwr enwog Dilwyn Morgan.  Ei bwnc oedd ‘chwerthin’.  A son am chwerthin, chwerthin go iawn, chwerthin llond ein boliau.  Fel mae’n digwydd darllenais erthygl y noson honno yn canmol chwerthin i gwffio afiechydon, i godi eich imiwnedd â’i fod yn gymorth i ddelio hefo ‘stress’.  Wel, mae aelodau’r gangen yn griw reit iach ar ôl dos iawn o ffisig Dilwyn Morgan.  Rwy’n dotio at ei ddawn disgrifio sefyllfaoedd – mae pob brawddeg yn ddarlun ar ben ei hun ag yn debyg i bob digrifwr penigamp mae ei amseru rhwng y jôcs yn berffaith.  Prin digon o amser i chi gael eich gwynt atoch cyn y jôc nesa.  Mi fyddai yn meddwl fod y gair ‘arbennig’ yn cael ei ddefnyddio’n rhy aml ond lle mae Dilwyn Morgan yn gwestiwn mae o’n ddisgrifiad teg iawn.  Diolch iddo ag i Noson Allan Fach am noddi ein cyfarfod cyntaf yn y flwyddyn dathlu.

Diolch hefyd i Mrs Gwenda Paul am drefnu’r danteithion.  Mis nesaf rydym yn croesawu Haf Llywelyn atom a chael ambell i stori am Hedd Wyn.  Mae Trawsfynydd ag yr Ysgwrn yn dathlu eleni hefyd felly noson i ni edrych ymlaen ato.

Croeso i aelodau newydd ymuno â ni yn y Neuadd Goffa am 7pm ar Hydref 30ain.

 

Diolch i Megan Thomas am dynnu llun Dilwyn Morgan gyda Catherine Jones a Helen Ellis

Diolch i Megan Thomas am dynnu llun Dilwyn Morgan gyda Catherine Jones a Helen Ellis

O dan lywyddiaeth Mrs Catherine Jones agorwyd y gweithgareddau drwy groesawu’r aelodau newydd i’n plith a diolch i swyddogion llynedd am ei gwaith caled. Mae eleni yn flwyddyn bwysig yn hanes y gangen – rydym yn dathlu hanner can mlynedd er sefydlu Merched y Wawr yma yn y Penrhyn.  Felly, mae gennym achos dathlu.  Roedd y rhaglen am y flwyddyn yn edrych yn hynod o ddiddorol, dipyn o wrando a chwerthin, tamaid o flasu a bwyta heb anghofio’r canu a sgwrsio.

 

Pob blwyddyn byddwn yn casglu arian tuag at achos da.  Eleni rydym am godi arian i brynu diffibriliwr ar gyfer Penrhyn a Minffordd.  Peiriant yw diffibriliwr a fydd un diwrnod efallai, yn achub bywyd un o drigolion yr ardal.

 

Ond i ddod a ni at ein gwestai arbennig mis Medi, neb llai na’r diddanwr enwog Dilwyn Morgan.  Ei bwnc oedd ‘chwerthin’.  A son am chwerthin, chwerthin go iawn, chwerthin llond ein boliau.  Fel mae’n digwydd darllenais erthygl y noson honno yn canmol chwerthin i gwffio afiechydon, i godi eich imiwnedd â’i fod yn gymorth i ddelio hefo ‘stress’.  Wel, mae aelodau’r gangen yn griw reit iach ar ôl dos iawn o ffisig Dilwyn Morgan.  Rwy’n dotio at ei ddawn disgrifio sefyllfaoedd – mae pob brawddeg yn ddarlun ar ben ei hun ag yn debyg i bob digrifwr penigamp mae ei amseru rhwng y jôcs yn berffaith.  Prin digon o amser i chi gael eich gwynt atoch cyn y jôc nesa.  Mi fyddai yn meddwl fod y gair ‘arbennig’ yn cael ei ddefnyddio’n rhy aml ond lle mae Dilwyn Morgan yn gwestiwn mae o’n ddisgrifiad teg iawn.  Diolch iddo ag i Noson Allan Fach am noddi ein cyfarfod cyntaf yn y flwyddyn dathlu.

 

Diolch hefyd i Mrs Gwenda Paul am drefnu’r danteithion.  Mis nesaf rydym yn croesawu Haf Llywelyn atom a chael ambell i stori am Hedd Wyn.  Mae Trawsfynydd ag yr Ysgwrn yn dathlu eleni hefyd felly noson i ni edrych ymlaen ato.

 

Croeso i aelodau newydd ymuno â ni yn y Neuadd Goffa am 7pm ar Hydref 30ain.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  2018
  Medi 24ain - 'Byw a Bod yn Bwydo' gan Margaret Brychyni
  Hydref 29ain - 'Cadw Trefn a Chadw'n Ddiogel' gyda PCSO Paula Stewart
  Tachwedd 26ain - Noson yng nghwmni yr Amryddawn Alun Ffred
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Heliwr (12.00-12.30)

  2019
  Ionawr 28ain - 'Mentro' gyda Mirain Gwyn
  Chwefror 25ain - Noson y Dysgwyr, cyfle i chwarae gêm 'Chwilen' a sgwrsio
  Mawrth 25ain - 'Mwynhau Talentau Ieuenctid y Fro' gyda Band Pres John Glyn Jones
  Ebrill 29ain - Eirlys Jones Roberts yn 'Dysgu Cerdd-Dramor'
  Mai 20fed - 'Hwyl ar Ganu gydag Ysgolion y Fro'
  Mehefin 3ydd - Taith yr Haf i'r Gerddi Bodnant

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lona Jones
  36 Maes Gerddi, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LE
  01766 515 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883