Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Paul

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyngerdd yn Neuadd Goffa Penrhyn

Am yr ail flwyddyn yn olynol o dan drefniant Merched y Wawr Cangen Deudraeth, cynhaliwyd cyngerdd yn Neuadd Goffa Penrhyn wrth i dair Ysgol leol sef Ysgol Hafod Lon, Ysgol Cefn Coch ac Ysgol y Garreg ddod i ddiddanu’r gynulleidfa gyda’u canu.

Roedd y llwyfan yn fawr a’r neuadd yn llawn ond doedd hyn dim yn poeni’r plant a’r bobl ifanc wrth iddynt ymlacio a chynnal awr o hanner o adloniant pur.  Mae’n bwysig fod sesiynau fel hyn yn cymryd lle ar draws y wlad er mwyn i’r criw ifanc gael cyfle i ganu y caneuon maent yn eu mwynhau ac o hyn yn cael hyder i wneud mwy.

Wedi’r dair Ysgol orffen, daeth Dewi Pws ymlaen gyda’i ffordd arbennig o gyflwyno caneuon a cafodd hwyl fawr yn mynd drwy’r caneuon poblogaidd sydd yn ei rhestr chwarae yntau.

Diolch o galon i’r gangen leol o Ferched y wawr am y syniad gan obeithio y bydd yn parhau am fynyddoedd i ddod – mae’r Ysgolion yn awyddus iawn i gael gwahoddiad tro nesa.  Ewch ati, bobl i drefnu ac fe fydd pawb yn hapus i gyfrannu a dod nol a fwy.

Wedi’r dair Ysgol orffen, daeth Dewi Pws ymlaen gyda’i ffordd arbennig o gyflwyno caneuon a cafodd hwyl fawr yn mynd drwy’r caneuon poblogaidd sydd yn ei rhestr chwarae yntau

Wedi’r dair Ysgol orffen, daeth Dewi Pws ymlaen gyda’i ffordd arbennig o gyflwyno caneuon a cafodd hwyl fawr yn mynd drwy’r caneuon poblogaidd sydd yn ei rhestr chwarae yntau

Ysgol y Garreg

Ysgol y Garreg

Ysgol Hafod Lon

Ysgol Hafod Lon

Ysgol Cefn Coch

Ysgol Cefn Coch

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  2018
  Medi 24ain - 'Byw a Bod yn Bwydo' gan Margaret Brychyni
  Hydref 29ain - 'Cadw Trefn a Chadw'n Ddiogel' gyda PCSO Paula Stewart
  Tachwedd 26ain - Noson yng nghwmni yr Amryddawn Alun Ffred
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Heliwr (12.00-12.30)

  2019
  Ionawr 28ain - 'Mentro' gyda Mirain Gwyn
  Chwefror 25ain - Noson y Dysgwyr, cyfle i chwarae gêm 'Chwilen' a sgwrsio
  Mawrth 25ain - 'Mwynhau Talentau Ieuenctid y Fro' gyda Band Pres John Glyn Jones
  Ebrill 29ain - Eirlys Jones Roberts yn 'Dysgu Cerdd-Dramor'
  Mai 20fed - 'Hwyl ar Ganu gydag Ysgolion y Fro'
  Mehefin 3ydd - Taith yr Haf i'r Gerddi Bodnant

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lona Jones
  36 Maes Gerddi, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LE
  01766 515 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883