Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Paul

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Susie yn dathlu 100 oed

Braint ac anrhydedd oedd i ni fel aelodau o’r gangen gael trefnu parti arbennig i un o’n haelodau ffyddlonaf, sef Mrs Susie Jones , Penrhyndeudraeth, ar achlysur ei phenblwydd yn gant oed ar 19eg Tachwedd.

Ar 20fed Tachwedd trefnodd y gangen ddathliad iddi yn Taldraeth, sef cartref hyfryd Mirain, merch Rita Davies ein llywydd am eleni. Mwynhawyd Tê Prynhawn gwerth chweil a chacen arbennig. ‘Roedd yr aelodau yno yn gryno yn aros amdani ac yr oedd ei gwyneb wedi sirioli wrth weld yr ystafell yn llawn a’r byrddau yn gwegian o fwyd cartref blasus Mirain ac, wrth gwrs, tanllwyth o dân yn ei chroesawu. Mwynhawyd y wledd yn fawr iawn ac yn enwedig pan gododd Susie ar ei thraed i gyflwyno ei diolch drwy ganu “’Rwy’n caru fy ngwlad “ yn ei llais gwych a phawb yn ymuno gyda hi tua’r diwedd. Prynhawn i’w gofio yn sicr iawn.

Anrheg bach gan y gangen, o waith crefftwraig lleol fu yn y gangen ym mis Hydref.

Dyma i chi wraig hynod o selog i’r gangen hon a gallwn ddeud bod Susie wedi bod yn gefnogol dros y blynyddoedd ac wedi mwynhau y gwmnïaeth, y cymdeithasu a’r holl weithgareddau .

Yn ogystal â mynychu y cyfarfodydd yn fisol mae Susie y cyntaf i roi ei henw ar gyfer unrhyw achlysur arbennig ,boed hynny yn daith neu ymweliad, a fu dim yn well ganddi na chael cymryd rhan yn y cyflwyniadau fu gennym dros y blynyddoedd. Cofiwn yn arbennig am ei rhan yn y cyflwyniad am y “bras” yn 2007 a hi a’i ffrind Elizabeth wedi bod yn y farchnad yn prynu dillad isaf llachar coch ar gyfer y gystadleuaeth yn y cyfarfod blynyddol ym Machynlleth.

Mae Susie hefyd wrth ei bodd yn cymdeithasu pan ddaw y dysgwyr neu ganghennau cyfagos atom. Pan fu noson y dysgwyr gennym rai blynyddoedd yn ôl ar y thema “Noson cowbois”, ymddangosodd Susie yn ei het gowboi enfawr a bu yn mwynhau y canu gwlad a’r miri yn yr het gydol y noson. Yn yr un modd hi oedd y cyntaf i brynu llyfr yr awdures Haf Llywelyn yng nghyfarfod Hydref 2017. Mae ei doniau yn amrywiol iawn ac os oes unrhyw ddathliad neu achlysur arbennig bydd yn siwr o lunio rhigymau neu bennill neu ddwy. Un ddaw i’r cof yw un ar gyfer dathliad aur y gangen i ddiolch am Y Wawr. Mae hi yn edrych ymlaen i’w derbyn a dyma ei diolch personol am y cylchgrawn.

“Ein cylchgrawn.

Anfon ydym bwt o’r Penrhyn

I ddweud diolch am bob rhifyn.

Boed i’r Wawr am gannoedd eto

Gadw Cymru fach yn ddeffro.

Cadw rhai fel fi yn ddiddyg,

Cadwn hiaith, sy’n hollol bwysig.

Gyda thoriad gwawr y bore

Ceisiwn ninnau wneud ein gore.”

Llongyfarchiadau i Susie Jones ar ei dathliad arbennig.

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  2018
  Medi 24ain - 'Byw a Bod yn Bwydo' gan Margaret Brychyni
  Hydref 29ain - 'Cadw Trefn a Chadw'n Ddiogel' gyda PCSO Paula Stewart
  Tachwedd 26ain - Noson yng nghwmni yr Amryddawn Alun Ffred
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Heliwr (12.00-12.30)

  2019
  Ionawr 28ain - 'Mentro' gyda Mirain Gwyn
  Chwefror 25ain - Noson y Dysgwyr, cyfle i chwarae gêm 'Chwilen' a sgwrsio
  Mawrth 25ain - 'Mwynhau Talentau Ieuenctid y Fro' gyda Band Pres John Glyn Jones
  Ebrill 29ain - Eirlys Jones Roberts yn 'Dysgu Cerdd-Dramor'
  Mai 20fed - 'Hwyl ar Ganu gydag Ysgolion y Fro'
  Mehefin 3ydd - Taith yr Haf i'r Gerddi Bodnant

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lona Jones
  36 Maes Gerddi, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LE
  01766 515 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883