Cangen Merched y Wawr Dinas Llanwnda a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Dinas Llanwnda a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eilir Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Dinas Llanwnda a’r Cylch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

G

Noson ddifyr yng nghwmni Mariel Jones

Cawsom noson ddifyr yng nghwmni Mariel Jones ar 9fed o Chwefror yn Neuadd Bro Llanwnda.  ‘Hunan Wybyddiaeth Ofalgar’ oedd pwnc y noson – enw newydd i’r rhan fwyaf ohonom, ond  …Darllen mwy  »

Noson ddifyr yng nghwmni Mariel Jones

Cawsom noson ddifyr yng nghwmni Mariel Jones ar 9fed o Chwefror yn Neuadd Bro Llanwnda.  ‘Hunan Wybyddiaeth Ofalgar’ oedd pwnc y noson – enw newydd i’r rhan fwyaf ohonom, ond  …Darllen mwy  »
Cangen Dinas Llanwnda a’r Cylch
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Canolfan Bro Llanwnda
7.30 Ail Nos Lun y mis

2018
Medi 10fed - Sonia Williams, Ymgynghorwr delwedd
Hydref 8fed - Noson hwylion gyda Siân a Siân
Tachwedd 12fed - Addurniadau Nadolig gydag Eirian Pritchard
Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 14eg - Hanesion gyrfa Y Prif Arolygydd Iestyn Davies
Chwefror 11eg - Ymarfer Corff / Pilates gyda Debbie Jones
Mawrth 11eg - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Fflur Davies y Delynores
Ebrill 8fed - Malan Wilkinson yn trafod ei brwydr gyda salwch meddwl
Mai 13eg - Rhisiart Arwel y Gitarydd Proffesiynol
Mehefin 10fed - Ymweld â Halen Môn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eilir Jones
Hendy, Ffordd Pant, Caernarfon, Gwynedd LL54 5RL
01286 677 870
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883