Cangen Merched y Wawr Dinas
Croeso i gangen Merched y Wawr Dinas. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Glesni James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Flynyddol Cangen Dinas

  Dyma lun o MyW Cangen Dinas, Penfro ar eu taith flynyddol nhw tu fas Castell Penfro, Gallwch chi weld Richard Davies yn y cefndir.  Cawson ni ein tywys o  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Dinas yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyfarfod cyntaf y tymor Cangen Dinas, Penfro

Dyma lun o aelodau Merched y Wawr Dinas yn mwynhau yn yr haul ar noson  cyfarfod cyntaf o’r tymor.  Aethom am wâc bach a wedyn geson ni pryd o fwyd  …Darllen mwy  »

Cangen Dinas yn ymweld â Chastell Aberteifi

Bu aelodau Cangen Dinas ar ymweliad â Chastell Aberteifi yn ddiweddar.

Gwyl Dewi yn Abergwaun

Ar ddydd Sadwrn, Chwefror 28 treuliodd aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas brynhawn yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun. Bu’ n brynhawn diddorol i’r aelodau ac  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

   • Tachwedd

 • Man cyfarfod : Yr Hen Ysgol, Dinas - 7.00 y.h.

  Rhaglen
  2017
  Medi 26ain – Ymweld â ‘Gwydr Pant y Deri’ ger Boncath. Te yng Ngwesty’r Cliff i ddilyn.
  Hydref 17eg – Noson gwaith crefft ac ail-gylchu gwlân gyda Valmai Davies, Mynachlogddu.
  Tachwedd 21ain – Crefftau’r Nadolig gyda Mair a Cynthia.
  Rhagfyr 19eg – Arddangosfa o Flodau’r Nadolig – Emma Thomas, Clunderwen.

  2018
  Ionawr 16eg –‘ Cacennau hyfryd’ - Marie o Trefdraeth.
  Chwefror 20fed – Hanes eu taith i Batagonia – Eifion a Iona Daniels.
  Mawrth 1af – Cinio Gŵyl Dewi.
  Mawrth 20fed – Cyfarfod Blynyddol y gangen.
  Ebrill 17eg – Gweithredu dros Iechyd Meddwl- Shôn Devey Gweithiwr Datblygu Ceredigion.
  Mai 15ed – Taith Ddirgel.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Glesni James
  6 Victoria Avenue, Abergwaun, Sir Benfro SA65 9DJ
  01348 873 965
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730