Cangen Merched y Wawr Dinas
Croeso i gangen Merched y Wawr Dinas. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Glesni James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Flynyddol Cangen Dinas

  Dyma lun o MyW Cangen Dinas, Penfro ar eu taith flynyddol nhw tu fas Castell Penfro, Gallwch chi weld Richard Davies yn y cefndir.  Cawson ni ein tywys o  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Dinas yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyfarfod cyntaf y tymor Cangen Dinas, Penfro

Dyma lun o aelodau Merched y Wawr Dinas yn mwynhau yn yr haul ar noson  cyfarfod cyntaf o’r tymor.  Aethom am wâc bach a wedyn geson ni pryd o fwyd  …Darllen mwy  »

Cangen Dinas yn ymweld â Chastell Aberteifi

Bu aelodau Cangen Dinas ar ymweliad â Chastell Aberteifi yn ddiweddar.

Gwyl Dewi yn Abergwaun

Ar ddydd Sadwrn, Chwefror 28 treuliodd aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas brynhawn yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun. Bu’ n brynhawn diddorol i’r aelodau ac  …Darllen mwy  »
Man cyfarfod : Yr Hen Ysgol, Dinas - 7.00 y.h.

Rhaglen
2017
Medi 26ain – Ymweld â ‘Gwydr Pant y Deri’ ger Boncath. Te yng Ngwesty’r Cliff i ddilyn.
Hydref 17eg – Noson gwaith crefft ac ail-gylchu gwlân gyda Valmai Davies, Mynachlogddu.
Tachwedd 21ain – Crefftau’r Nadolig gyda Mair a Cynthia.
Rhagfyr 19eg – Arddangosfa o Flodau’r Nadolig – Emma Thomas, Clunderwen.

2018
Ionawr 16eg –‘ Cacennau hyfryd’ - Marie o Trefdraeth.
Chwefror 20fed – Hanes eu taith i Batagonia – Eifion a Iona Daniels.
Mawrth 1af – Cinio Gŵyl Dewi.
Mawrth 20fed – Cyfarfod Blynyddol y gangen.
Ebrill 17eg – Gweithredu dros Iechyd Meddwl- Shôn Devey Gweithiwr Datblygu Ceredigion.
Mai 15ed – Taith Ddirgel.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Glesni James
6 Victoria Avenue, Abergwaun, Sir Benfro SA65 9DJ
01348 873 965
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730