Cangen Merched y Wawr Dinbych a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Dinbych a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nia Rowlands

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Dinbych a’r Cylch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cangen Dinbych ynweld â HWB Dinbych

Nos Lun, Mai 11eg, buom yn ffodus iawn i allu ymweld a HWB Dinbych, sef yr adeilad newydd ar Ffordd y Ffair, a cawsom ein croesa wu yno gan Mair Edwards,  …Darllen mwy  »

Gweithgareddau Cangen Dinbych

Mis Chwefror cawsom gyfle i estyn croeso i Gerwyn Williams, perchennog Bistro yn Betws y Coed a cawsom wledd yn ei wylio yn paratoi rhai o’r danteithion mae’n ei gynnig  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr Dinbych yn dathlu Dydd Gwyl Dewi

Aeth 32 o aelodau Cangen Merched y Wawr Dinbych i Dafarn Y Porthmyn Rhewl Rhuthun i ddathlu Gwyl Dewi. Ar ôl cael llond bol o fwyd blasus cawsom orig yng nghwmni Meinir  …Darllen mwy  »

Cinio Nadolig Cangen Dinbych

Nol ar ddechrau Rhagfyr 2014 – bu Merched y Wawr yn dathlu’r Nadolig yn gwledda yn y Cinmel yn Llandyrnog.   Cafwyd bwyd blasus iawn, ac roedd pawb yn mwynhau.  Cawsom  …Darllen mwy  »

Hanesion Cangen Dinbych

Ar noson tan gwyllt – Tachwedd 5ed, cyfarfu Merched y Wawr yn Festri Capel y Fron yn ôl yr arfer.  Roeddem wedi gwahodd y dysgwyr ac fe’u croesawyd atom gan  …Darllen mwy  »
Cangen Dinbych a’r Cylch
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Festri Capel Y Fron, Dinbych
7.30 o’r gloch Nos Fercher 1af y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Rowlands
Dre Goch, Bodfari, Dinbych LL16 4HT
01745 710 379
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362