Cangen Merched y Wawr Dolgellau
Croeso i gangen Merched y Wawr Dolgellau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhiannon Gomer

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Dolgellau yn Cyfrannu at Brosiect y Llywydd

Bu aelodau Cangen Dolgellau yn brysur yn casglu sbwriel ar lan yr afon Fawddach wythnos ddiwethaf.  

Aelod Merched y Wawr yn Dathlu’r 100

Llongyfarchiadau i Gwen Jones, Dolgellau oedd yn dathlu ei phen blwydd yn 100 oed! Dyma ychydig o luniau o’r dathliadau. Gellir darllen am ei hanes ym Mhapur Bro Llygad y  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Dolgellau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Gwibdaith Cangen Dolgellau i Rhaeadr, Cwm Elan a Thregaron

Rhaeadr, Cwm Elan a Thregaron Ar ddiwrnod hynod braf, teithiodd 23 o aelodau Cangen Dolgellau i Raeadr Gwy ar gychwyn ein gwibdaith flynyddol, gan gyfarfod â’n tywysydd, Rob Lewis, dros  …Darllen mwy  »
Cangen Dolgellau
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Ty Siamas,
7.30 Nos Fercher 1af y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhiannon Gomer
2 Bryn Erw, Taicynhaeaf, Dolgellau, Gwynedd LL40 2TU
01341 430 240
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883