Cangen Merched y Wawr Dyffryn Ceiriog
Croeso i gangen Merched y Wawr Dyffryn Ceiriog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Myra Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Dyffryn Ceiriog yn Dathlu’r Deugain

Ar Nos wener 1af o Fai daeth aelodau a chyn aelodau Dyffryn Ceiriog a swyddogion cenedlaethol Merched y Wawr at ei gilydd yn Neuadd Goffa Ceiriog i ddathlu pen blwydd  …Darllen mwy  »
Cangen Dyffryn Ceiriog
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Ceiriog
7:00 Nos Wener 1af y mis

2018
Medi 7fed - 'Hanes Persawr' gyda'r Athro Deri Tomos
Hydref 5ed - 'Pwy sy'n dweud y gwir?' - Eilir Jones a'i ffrindiau yn trin a thrafod hen greiriau
Hydref 19eg - Meibion Ceiriog wedi gwahodd Eurig Salisbury i'w diddori a mae croeso i ymuno
Tachwedd 9fed - Brethyn Cartref - Creu sioe ffasiwn, aelodau i wario dim mwy na £10 mewn siop elusen a'i gwisgo ar y noson
Rhagfyr 7fed - Ffermio a Bywyd Gwyllt gyda Dr Glenda Thomas

2019
Ionawr 4ydd - Cinio Nadolig yn y West Arms
Chwefror 1af - Noson chwaraeon yng ngofal Eleanor Jones
Mawrth 7fed - Cinio Gŵyl Dewi
Ebrill 5ed - Noson yng nghwmni Aeryn Jones
Mai 3ydd - Helfa Drysor yn y Neuadd yng ngofal Richard ac Eleanor Jones
Mehefin 7fed - Sgwrs gan Clwyd Richards am ei waith gyda'r gwasanaeth Ambiwlans
Mehefin 29ain - Gwibdaith i Gaernarfon a chael ein tywys o amgylch y dref gan Emyr Llywelyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Myra Jones
Tŷ Mawr, Pontfadog, Llangollen LL20 7AS
01691 718 693
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362