Cangen Merched y Wawr Eglwys Bach
Croeso i gangen Merched y Wawr Eglwys Bach. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Meira Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy. Dyma luniau o fuddugwyr cystadlaethau y dartiau, gyrfa chwist cymar a dominos. Pob hwyl i chi fydd yn cystadlu ym  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Eglwysbach  yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên.
Cangen Eglwys Bach
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Neuadd Aberconwy
7.30 Nos Iau 1af y mis

2018
Medi 7fed - Plas Mawr, Conwy a Gwesty Links
Hydref 4ydd - Sgwrs gan Maureen a Grace ar 'Rinweddau Finegr a Halen'
Tachwedd 1af - Arddangosfa o waith Einir Pg a gweithgaredd
Rhagfyr 3ydd - Carolau yn Penmachno
Rhagfyr 6ed - Cinio Nadolig - Gwesty'r Llong, Trefriw

2019
Ionawr 3ydd - 'Brethyn Cartref' a dewis Testunau Sioe
Chwefror 7fed - Therapi Cerdd a Iechyd gyda Rhiannon Ifan
Mawrth 7fed - Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Côr Penmachno
Ebrill 4ydd - 'Cofio Plas Maenan' yng nghwmni Alan Wyn Jones
Mai 2il - 'Merched yn Oes Fictoria' gyda Ann Jones
Mehefin 6ed - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meira Roberts
Rhandir, Trofarth, Abergele LL22 8BW
01492 650 577
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883