Cangen Merched y Wawr Eglwys Bach
Croeso i gangen Merched y Wawr Eglwys Bach. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Meira Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn Chwaraeon Rhanbarth Aberconwy. Dyma luniau o fuddugwyr cystadlaethau y dartiau, gyrfa chwist cymar a dominos. Pob hwyl i chi fydd yn cystadlu ym  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Eglwysbach  yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên.
Cangen Eglwys Bach
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Neuadd Aberconwy
7.30 Nos Iau 1af y mis

Rhaglen 2019
Medi 5 - Ymweld â chanolfan Bad Achub Llandudno
Hydref 3 - Dawns i bawb
Tachwedd 7 - Casgliad Diane Roberts
Rhagfyr 2 - Carolau Rhanbarth yn Eglwysbach
Rhagfyr 5 - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 2 - Noson i ddewis testunau sioe
Chwefror 6 - Sgwrs a ffilm ar Bodnant gan Huw Llangernyw
Mawrth 5 - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 2 - Sgwrs gan John Price
Ebrill 4 - Cinio Llywydd y Gogledd yng Ngwesty'r Quay
Mai 7 - Sian Rees - Awdures
Mehefin 4 - Gwibdaith - Pont y Tŵr

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meira Roberts
Rhandir, Trofarth, Abergele LL22 8BW
01492 650 577
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nan Williams ag Anwen Hughes
Bryn Saith Eglwys, Llanddoged, Llanrwst, LL26 0BX // Y Glyn, Melin y Coed, Llanrwst
01492 640859 // 01492 640288
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883