Cangen Merched y Wawr Eigiau
Croeso i gangen Merched y Wawr Eigiau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Fry

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dawns i Bawb

Dyma lun o rai aelodau Cangen Eigiau, Aberconwy yn mwynhau ‘Dawns i Bawb’.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Eigiau, Rhanbarth Aberconwy, yn dathlu’r Aur yng Ngwesty’r Princes’ Arms, Trefriw, Nos Lun 20fed Fawrth. Fel y gwelwch o’r llun roedd yr aelodau yn gwisgo sash aur, roeddem hefyd  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Eigiau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Merched y Wawr yn cystadlu yn Sioe Llanrwst

Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn SIOE LLANRWST . Dyma restr o fuddugwyr cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe – Ffotograffiaeth 1af – Eirlys Carpenter, Eigiau; 2il – Beryl Griffiths,  …Darllen mwy  »

Llwyddiant aelodau cangen Betws y Coed a’r fro’n Sioe Llanrwst 2014

Llwyddiant aelodau cangen Eigiau’n Sioe Llanrwst 2014

Cangen Eigiau
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Canolfan Porthllwyd Dolgarrog
7.00 3ydd Nos Lun y mis

2018
Medi 17eg - 'Blynyddoedd yn y Fyddin' gyda Nerys Davies
Hydref 15fed - 'Dawns i Bawb'
Tachwedd 19eg - 'Trysor o'r Tonnau' gyda Mary Thomas
Rhagfyr 17eg - 'Naws y Nadolig' gyda Maureen Hughes

2019
Ionawr 21ain - Sian Rees yn sôn am ei gwaith
Chwefror 18ed - Cinio Gŵyl Ddewi
Mawrth 18ed - Noson yng nghwmni'r Dysgwyr
Ebrill 15fed - 'Brethyn Cartref' (Cyfarfod blynyddol)
Mai 20fed - Homeopathi gyda Elin Alaw
Mehefin 17eg - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Margaret Fry
Haulfre, Tal y Bont, Conwy LL32 8SF
01492 660 719
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883