Cangen Merched y Wawr Felinfach a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Felinfach a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Daphne Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Felinfach a’r Cylch yn Dathlu’r Aur

Cangen Felinfach a’r Cylch yn Dathlu’r Aur          

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Felinfach yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên.
Cangen Felinfach a'r Cylch - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Festri Tyngwndwn - 7.30 Nos Fercher olaf y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Awst 28ain - Taith Gerdded, Bwyd i ddilyn - The Hungry Ram, Penuwch
Medi 13eg - Noson yng ngofal Megan i godi arian i elusen haeddiannol
Hydref 12fed - Te'r Dathlu - Bwyty 1176
Hydref 27ain - Dilys Jones, Llanbadarn (Gynt) - Llyfr ffermio Tadcu
Tachwedd 30ain - Cinio'r Dathlu
Rhagfyr 19eg - Canu Carolau

2020
Ionawr 29ain - Cwis
Chwefror 26ain - Dathlu Gwyl Dewi - Gosod Blodau a Bwyd
Mawrth 25ain - Uwch-gylchu Dillad
Ebrill 29ain - Noson gyda Brian yr Organ
Mai 6ed - Cyfarfod Blynyddol
Mai 20fed - Trip Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Daphne Evans
Delfryn, Ystrad Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8AE
01570 471 755
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285