Cangen Merched y Wawr Felinfach a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Felinfach a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Christine Charlton

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Felinfach yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên.
Man cyfarfod –Festri Tyngwndwn neu Neuadd yr Eglwys.

Awst 29ain – Bowlio Deg yng Nhgaerfyrddin
Medi 26ain – Tyngwndwn 7.30 Huw Richards, Llangeitho - Noson Arddio
Hydref 24ain –Llanbed 6.30 - Cwiltiau Jen Jones
Tachwedd 28ain – Tyngwndwn 7.30 - Noson yng ngofal Melinda
Rhagfyr 19eg – Neuadd Felinfach 6.00 - Canu Carolau.

2019
Ionawr 5ed – Cinio'r Dathlu i'w drefnu
Ionawr 30ain – Tyngwndwn 7.30 - Gwawr Davies - Broc Môr
Chwefror 27ain – Tafarn y Dyffryn – “Vale “ 7.30 - Noson Cawl Gŵyl Dewi
Mawrth 27ain – Tyngwndwn - Dilys Jones, Llanbadarn (Gynt) - Llyfr Ffermio Tadcu
Ebrill 24ain – Argoed Felinfach 7.30 - Noson gyda Brian yr Organ
Mai 8fed – Tyngwndwn 7.30 - Cyfarfod Blynyddol.
Mai 22ain – Trip Blynyddol i Horeb

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Melinda Williams
Troed y Rhiw, Ystrad Aeron, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 7PG
07977 052254
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285