Cangen Merched y Wawr Ffair Rhos a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Ffair Rhos a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jasmine Wilson

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod : - Neuadd Pantyfedwen – 7.30y.h.

Rhaglen 2018 - 2019

2018
Medi 25 - (nos Fawrth) Stondin gacennau a raffl yn Ffair y Ganolfan, yng ngofal y swyddogion
Hydref 3ydd - Ymuno â Changen MyW Tregaron
Tachwedd 6ed – Noson yng ngofal Mari a Neli
Rhagfyr 4ydd - Noson Nadoligaidd yng ngofal Jên, Ann A ac Ann W.

2019
Ionawr 25ain - Cinio dathlu Santes Dwynwen. Lleoliad i’w drefnu.
Chwefror 5ed – Noson yng ngofal Myfanwy, Del ac Elen.
Mawrth 5ed – Noson dathlu Gŵyl Ddewi gyda changhennau Mynach a Llanafan yn ymuno. Adloniant gan Gôr Merched Soar.
Ebrill 2ail– Noson yng ngofal Jasmine, Gwenda ac Eleri
Mai 7fed - Noson dewis Swyddogion, a Bingo
Mehefin (dyddiad i’w gadarnhau) Trip Dirgel yng ngofal Ina.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Jên Ebenezer
Saron, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion SY25 6EL
01974 831 722
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285