Cangen Merched y Wawr Ffair Rhos a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Ffair Rhos a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jên Ebenezer

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Ffair Rhos a'r Cylch - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Ystafell Chwaraeon Neuadd Pantyfedwen -7.30 Nos Fawrth 1af y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Nos Fercher 25ain Medi - Stondin a raffl yn Ffair y Ganolfan
Nos Fercher 1af Tachwedd - Noson yng nghofal Joan
Nos Fawrth 5ed Tachwedd - Noson yn Mari a Neli
Nos Fawrth 3ydd Rhagfyr - Noson Nadoligaidd yng nghwmni SIop Anrhegion, yng ngofal Jen, Ann A ac Ann W gyda changen Llanilar yn ymuno
Nos Wener 24ain Ionawr - Cinio Santes Dwynwen, Lleoliad I'w drefnu

2020
Nos Fawrth 4ydd Chwefror - Noson yng ngofal Myfanwy, Del ac Elen
Nos Fawrth 3ydd Mawrth - Noson dathlu Gŵyl Ddewi (noson i'w threfnu)
Nos Fawrth 7fed Ebrill - Noson yng ngofal Jasmine, Gwenda ac Eleri
Nos Fawrth 5ed Mai - Noson yng ngofal Joan, Llinos a Margaret a dewis Swyddogion
Mehefin (dyddiad i'w gadarnhau) - Trip Dirgel yng ngofal Ina

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Jên Ebenezer
Saron, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion SY25 6EL
01974 831 722
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285