Cangen Merched y Wawr Ffynnongroes
Croeso i gangen Merched y Wawr Ffynnongroes. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Howells

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ffair Aeaf 2018 – Pot o Bicl

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwneud Pot o Bicl neu Bicilili yn y Ffair Aeaf 2018. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran! Lyn Guy o gangen y Bontfaen ddaeth yn 1af.  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Ffynnongroes yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Taith Ddirgel Cangen Ffynnongroes i Winllan Cwmderi

Bu aelodau Cangen Ffynnongroes ar wibdaith ddirgel i Winllan Cwm Deri yn Martletwy.  Yn ystod y noson etholwyd  Awen Evans yn Lywydd  a  Pam Griffiths yn Ysgrifennydd.  

Noson yng nghwmni ‘Prynhawn Da’ a Huw Fash

Cafwyd noson hwyliog yng nghwmni criw Prynhawn Da, a Huw Fash, a gwedd newid aelod lwcus. Ymunodd cangen Hendy Gwyn ar Daf â ni i fwynhau’r arlwy. 
Man cyfarfod : Neuadd Ffynnongroes – 7.30 y.h.
Rhaglen 2018-19

2018
Medi 13eg – Ymweld â Bedd Joseph Griffiths yn y Somme, Siaradwraig Gaynor Jenkins
Hydref 11eg – Ioga ar eich Eistedd
Tachwedd 1af – Ymuno gyda cangen Tegryn, Noson Grefft
Rhagfyr 13eg – .Ymweld â 'Cleos' i addurno gwyisg. Cinio Nadolig yn Castell Aberteifi

2019
Ionawr 10fed – Sandra Llewellyn - Siarad am Nepal.
Chwefror 14eg – Cwis San Ffolant gyda RHidian a Dafyd Menter Iaith
Mawrth 14eg – Cawl a Chan yn yr Hen Ysgol Eglwyswrw.
Ebrill 11eg – Gwneud addurn gyda blodau ar gyfer y pasg..
Mai 9fed – Taith ddirgel, gyda pryd o fwyd i ddilyn
Mehefin 13eg – Taith gerdded yn ardal Tresaith. Bwyd i ddilyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elin Phillips
Glyn yr Ŵyn, Brynberian, Crymych, Sir Benfro SA41 3TS
01239 891 236
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730