Cangen Merched y Wawr Gaerwen
Croeso i gangen Merched y Wawr Gaerwen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rosie Evans-Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Gaerwen
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Canolfan Esceifiog
7.00 3ydd Nos Lun y mis

2019
Medi 5 - Y Gangen yn dathlu 50
Medi 16 - Bwrdd moes a phryn
Hydref 28 - Hosbis Dewi Sant, Caergybi - Ela Backsendale
Tachwedd 18 - Crefftau - Margaret Evans a Jean Williams
Rhagfyr - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 20 - Uchel Siryf - Mrs Susan Moules Jones
Chwefror - Dathlu Gŵyl Dewi
Mawrth 16 - 'Y Daith tu ôl i'r gan' - Arwel Jones
Ebrill 20 - Cyfarfod Blynyddol
Mai 18 - Anwen Waitman - Bwyta'n iach
Mehefin - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rosie Evans-Jones
Bryngwyn, Gaerwen, Ynys Môn LL60 6BN
01248 421 660
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883