Cangen Merched y Wawr Gaerwen
Croeso i gangen Merched y Wawr Gaerwen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rosie Evans-Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Gaerwen
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Canolfan Esceifiog
7.00 3ydd Nos Lun y mis

2018
Medi 17eg - Moes a Phryn
Hydref 29ain - Beiciau Gwaed gyda Babs Birchall
Tachwedd 19eg - Addurniadau Nadolig gyda Olive Thomas
Rhagfyr - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 21ain - Y Clyw a'r Golwg gyda Dewi Owen
Chwefror 18fed - Dathlu Gŵyl Ddewi
Mawrth 18fed - Croesi'r Fenai gyda Dr David Owens
Ebrill 15fed - Cyfarfod Blynyddol
Mai 20fed - Blodau gyda Noel Thomas
Mehefin 17eg - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rosie Evans-Jones
Bryngwyn, Gaerwen, Ynys Môn LL60 6BN
01248 421 660
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883