Cangen Merched y Wawr Geler
Croeso i gangen Merched y Wawr Geler. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marian Lloyd Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Geler yng nghwmni’r Heddlu

Cangen Geler wedi cael noson hyfryd yng nghwmni Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.              

Ymweld â Stiwdio Tinopolis

Ym mis Tachwedd, aeth rhai o aelodau Merched y Wawr, Cangen Geler i ymweld a Stiwdio Tinopolis yn Llanelli. Derbyniwyd croeso cynnes gan y staff cyn cael eu tywys gan  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bagiau i Bawb

Dyma ddau lun o Gangen  Merched y Wawr Geler y gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên mewn noson i ddathlu Gwyl Ddewi yn y Llew Coch, Drefach Felindre.
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Geler
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Ysgol Bryn Saron
  7.30 Nos Fawrth olaf y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 24 - Carwyn Graves - Afalau Cymru
  Hydref 22 - Dafydd Llewelyn, Comisiynydd Heddlu
  Tachwedd 26 - Caryl Glyn, Siop Glamor, Aberaeron
  Rhagfyr 7 - Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff Caerfyrddin yng nghwmni Martin Griffiths, Llandysul

  2020
  Ionawr 28 - Iona Philips - 'Fy ngwaith fel fferyllydd'
  Chwefror 25 - Cawl i ddathlu Gŵyl Ddewi yng Ngwesty Llwyn Iorwg, Caerfyrddin
  Mawrth 24 - Elizabeth Harries - Gwaith Milfeddyg
  Ebrill 25 - Ymweliad ag ardal Tafarn Sinc. Hanes y dafarn a the prynhawn yng nghwmni Hefin Wyn
  Mai 19 - Pwyllgor a Chyfarfod Cyffredinol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Marian Lloyd jones
  Sycharth, Rhos, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5AF
  01559 370 168
  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
  01267 238 682
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737