Cangen Merched y Wawr Geler
Croeso i gangen Merched y Wawr Geler. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marian Lloyd Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ymweld â Stiwdio Tinopolis

Ym mis Tachwedd, aeth rhai o aelodau Merched y Wawr, Cangen Geler i ymweld a Stiwdio Tinopolis yn Llanelli. Derbyniwyd croeso cynnes gan y staff cyn cael eu tywys gan  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bagiau i Bawb

Dyma ddau lun o Gangen  Merched y Wawr Geler y gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên mewn noson i ddathlu Gwyl Ddewi yn y Llew Coch, Drefach Felindre.
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Geler
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Ysgol Bryn Saron
  7.30 Nos Fawrth olaf y mis

  2018
  Medi 25ain - 'Ymfudo o Geredigion i Ohio' gyda Arwel Jones
  Hydref 23ain - 'Ffrind Dementia' gan Catrin Lloyd
  Tachwedd 28ain - Taith i Stiwdio Tinopolis yn Llanelli
  Rhagfyr 8fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty Llanina

  2019
  Ionawr 29ain - Iona Phillips, 'Fy ngwaith fel Fferyllydd'
  Chwefror 26ain - Cawl i ddathlu Gŵyl Ddewi yn Nhafarn y Talardd
  Mawrth 26ain - Broc Mor gyda Gwawr Davies
  Ebrill 30ain - Noson yng nghwmni Dr Llinos Roberts
  Mai 21ain - Pwyllgor a Chyfarfod Cyffredinol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Marian Lloyd jones
  Sycharth, Rhos, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5AF
  01559 370 168
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ruth Morgan
  Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
  01269 860 454
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Pat Rowlands
  Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
  01269 861 045
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Ann Phillips
  Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
  01559 384 558
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737