Cangen Merched y Wawr Geler
Croeso i gangen Merched y Wawr Geler. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marian Lloyd Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ymweld â Stiwdio Tinopolis

Ym mis Tachwedd, aeth rhai o aelodau Merched y Wawr, Cangen Geler i ymweld a Stiwdio Tinopolis yn Llanelli. Derbyniwyd croeso cynnes gan y staff cyn cael eu tywys gan Yvonne y Tywydd o gwmpas yr adeilad a chael cyfle i weld y broses sy’n digwydd cyn i raglenni ymddangos ar y teledu yn ogystal a chael cyfle i eistedd ar soffa Heno!

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Geler
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Ysgol Bryn Saron
7.30 Nos Fawrth olaf y mis

2018
Medi 25ain - 'Ymfudo o Geredigion i Ohio' gyda Arwel Jones
Hydref 23ain - 'Ffrind Dementia' gan Catrin Lloyd
Tachwedd 28ain - Taith i Stiwdio Tinopolis yn Llanelli
Rhagfyr 8fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty Llanina

2019
Ionawr 29ain - Iona Phillips, 'Fy ngwaith fel Fferyllydd'
Chwefror 26ain - Cawl i ddathlu Gŵyl Ddewi yn Nhafarn y Talardd
Mawrth 26ain - Broc Mor gyda Gwawr Davies
Ebrill 30ain - Noson yng nghwmni Dr Llinos Roberts
Mai 21ain - Pwyllgor a Chyfarfod Cyffredinol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Marian Lloyd jones
Sycharth, Rhos, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5AF
01559 370 168
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737