Cangen Merched y Wawr Geler
Croeso i gangen Merched y Wawr Geler. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marian Lloyd Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Geler yng nghwmni’r Heddlu

Cangen Geler wedi cael noson hyfryd yng nghwmni Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

 

 

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Geler
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Ysgol Bryn Saron
7.30 Nos Fawrth olaf y mis

Rhaglen 2019
Medi 24 - Carwyn Graves - Afalau Cymru
Hydref 22 - Dafydd Llewelyn, Comisiynydd Heddlu
Tachwedd 26 - Caryl Glyn, Siop Glamor, Aberaeron
Rhagfyr 7 - Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff Caerfyrddin yng nghwmni Martin Griffiths, Llandysul

2020
Ionawr 28 - Iona Philips - 'Fy ngwaith fel fferyllydd'
Chwefror 25 - Cawl i ddathlu Gŵyl Ddewi yng Ngwesty Llwyn Iorwg, Caerfyrddin
Mawrth 24 - Elizabeth Harries - Gwaith Milfeddyg
Ebrill 25 - Ymweliad ag ardal Tafarn Sinc. Hanes y dafarn a the prynhawn yng nghwmni Hefin Wyn
Mai 19 - Pwyllgor a Chyfarfod Cyffredinol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Marian Lloyd jones
Sycharth, Rhos, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5AF
01559 370 168
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737