Cangen Merched y Wawr Genau’r Glyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Genau’r Glyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Llinos Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cerdded darn o Lwybr yr Arfordir

Rhai o aelodau cangen Merched y Wawr Llanfihangel Genau’r Glyn  Ceredigion yn cerdded darn o Lwybr yr Arfordir ar hyd glan y mor yn Y Borth Ceredigion  ar nos Lun  …Darllen mwy  »
Cangen Genau’r Glyn
Man Cyfarfod: Ysgoldy Bethlehem, Llandre
7.30 3ydd Nos Llun y mis
Medi 18ed – Noson agoriadol yng nghwmni Dulcie James.
Hydref 16eg – Ymweld â Llyfrgell y Dref Aberystwyth.
Tachwedd 20fed – Noson yng ngofal Nans Morgan.

2018
Ionawr 15ed – Atgofion Cardi – John Gwyn Jones, Capel Seion.
Chwefror 19eg – Ymuno â Changen Aberystwyth i ddathlu Gŵyl Dewi.
Mawrth 10ed (pnawn Sadwrn) – Cinio i ddathlu Gŵyl Dewi.
Ebrill 16eg – Talent Taigwynion.
Mai 21ain – Cyfarfod Blynyddol.
Mehefin 16eg (pnawn Sadwrn) – Trip pnawn.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Llinos Evans
Dolwerdd, Dolybont, Borth, Ceredigion SY24 5XL
01970 871615
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285