Cangen Merched y Wawr Glannau Pibwr
Croeso i gangen Merched y Wawr Glannau Pibwr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mary Stephens

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Glannau Pibwr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Glannau Pibwr
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd Eglwys Santes Ann
7.00 3ydd Nos Iau y mis

2018
Medi 20fed - Gofal y Traed gyda Diane Davies
Hydref 18fed - Addurniadau Nadolig Enfys Tanner gyda Changen Sanclêr
Tachwedd 15fed - 'Meddygaeth gydag Adenydd' gyda Dr Goronwy Jones
Rhagfyr 9fed - Plygain yng Nghapel Penygraig

2019
Ionawr 17eg - Trychinebau yn y Gwaith Glo gyda Bryn Jones
Chwefror 21ain - Cinio Blynyddol
Mawrth 21ain - 'Menywod sy'n fy Ysbrydoli' gan y Parch Mary Thorley
Ebrill 15fed - Swper y Gwanwyn yn y Llew Coch
Mai 16eg - Gwibdaith


Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mary Stephens
10, Heol Santes Non, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA31 3DJ
01267 243 253
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737