Cangen Merched y Wawr Gorseinon
Croeso i gangen Merched y Wawr Gorseinon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cynthia Bevan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

GRŴP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Diweddariad Am Newid gan Dana Edwards oedd llyfr mis Gorffennaf. Teimlai rhai bod ambell sylw negyddol am Ferched y Wawr wedi difetha’r llyfr iddynt ar y dechrau ond wrth ddarllen  …Darllen mwy  »

Sioe Ffasiwn Cangen Gorseinon

Nos Lun 30 Ebrill cafwyd noson hyfryd yn y gangen pan ddaeth siop ffasiwn Crysalis, Gorseinon i arddangos ffasiynau hyfryd i ni. Roedd rhyw 60 wedi dod i fwynhau’r sioe  …Darllen mwy  »

GRWP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Cafwyd cryn ddadlau rhwng aelodau’r grwp ynglyn a nofel Ruth Richards ‘Pantywennol’ – doedd hi ddim at ddant mwyafrif yr aelodau ond yn gymeradwy iawn gan leiafrif bychan. Cydnabyddid bod  …Darllen mwy  »

Cyfarfod Cyntaf – Dathlu, Cymdeithasu a Chân

MERCHED Y WAWR GORSEINON                                                      …Darllen mwy  »

Cystadleuaeth Goginio yr Ŵyl Haf

Llongyfarchiadau mawr i Shirley Best ac Esyllt Jones am ddod yn ail a thrydydd am wneud torth o fara brith ar gyfer cystadleuaeth goginio yr Ŵyl Haf ym Machynlleth ar Fai  …Darllen mwy  »

Cyflwyno rhodd o Sachau Stori i Ysgol Pontybrenin

Penderfynodd Cangen Gorseinon Ddathlu 50 mlynedd yn hanes y mudiad trwy roi rhodd o Sachau Stori i Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin.  

Dynion yn diddanu!

Mae dau ddyn amldalentog wedi bod yn diddanu cangen Gorseinon eleni. Cawsom noson fendigedig yng nghwmni’r cogydd dawnus Gareth Richards ym mis Medi. Bu’n son am ‘Hyfrydwch a Harddwch yr  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Gorseinon
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: yr Institiwt, Gorseinon
  7.00 o'r gloch Nos Lun cyntaf y mis

  Merched y Wawr Cangen Gorseinon
  Rhaglen 2017-2018

  Medi 25: Noson agoriadol ac ymaelodi
  Dathlu, Cymdeithasu a Chân yng nghwmni Rhian a Cadi
  Te: Pwyllgor

  Hydref 30: ‘Golwg ar Grefftau’ gydag Iris Williams, Clydach
  Te: Criw Averill, Beti, Janet D, Kay a Barbara

  Tachwedd 27: ‘Noson yng nghwmni’r prifardd Aneirin Karadog a’i gerddi’.
  Te: Criw Pat, Rita, Bethan E, Bethan P., Anne N a Janet T.

  Rhagfyr 11: ‘Hwyl yr Ŵyl’ brethyn cartref a sbort
  Te: Criw Rahel, Anita, Marian, Rosemary, Sue A. a Hazel

  Ionawr 29: Jill Hailey Harries yn trafod ‘Bugeiliaid y Stryd’
  Te: Criw Ann E, Eluned, Gaynor, Vi, Jean a Gaynor

  Chwefror 26: Cinio Gŵyl Dewi yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli
  Gwestai: Non Vaughan Williams

  Mawrth 26: ‘Harddwch’ yng nghwmni Gwenda Owen
  Te: Criw Mererid, Ann D, Megan, Janet R, Jane ac Elizabeth

  Ebrill 30: ‘Sioe Ffasiwn Ashley’s’ noson agored i fwynhau ffasiynau Stryd Fawr Gorseinon
  Dewch â’ch ffrindiau.
  Te: Criw Margaret, Sue L., Cathy, Cynthia, Gwen, Jenny a Helen

  Mai 21: Y newyddiadurwr Tweli Griffiths ‘Yn ei Chanol Hi’
  Te: Criw Tish, Diana, Eirwen H. Eirwen R.

  Mehefin 25: Taith dywys i Blas Llanelli a bwyd allan


  Dyddiadau eraill:
  Medi 15, Hydref 27 … Grwp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais yng Nghanolfan Arddio Pontarddulais 10.00-11.00

  Hydref 23-31: Taith Paneli Dathlu’r AUR yn y Pierhead, Bae Caerdydd

  Tachwedd 10: Cwis Hwyl Cenedlaethol yn y New Lodge, Gorseinon am 7.00 yr hwyr

  Tachwedd 27-28: Ffair Aeaf, Llanelwedd

  Mawrth 10: Cwrs Crefft y De, Gwesty Tyglyn Aeron

  Ebrill 14: Cinio’r Llywydd yn y De, Gwesty Emlyn, Castell Newydd Emlyn

  Mai 1: Dathlu rhifyn 200 Y Wawr

  Mai 19: GŴYL HAF A CHYFARFOD BLYNYDDOL ym Machynlleth

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cynthia Bevan
  4 Morris Terrace, Llewitha, Abertawe SA5 4NW
  01792 588 350
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249