Cangen Merched y Wawr Gorseinon
Croeso i gangen Merched y Wawr Gorseinon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Grwp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais

‘Syllu ar Walia’, math o ‘hunangofiant’ neu fyfyrdodau gan yr aml-dalentog Ffion Dafis oedd llyfr mis Mai.  Cymysg oedd yr ymateb iddo, er yn edmygu ei dawn ysgrifennu a’i gonestrwydd  …Darllen mwy  »

Cangen Gorseinon yn Casglu Sbwriel

Aelodau o gangen Gorseinon, rhanbarth Gorllewin Morgannwg wrthi’n casglu sbwriel/ailgylchu yn rhan o brosiect y Llywydd sef casglu 6000 o fagiau sbwriel. Diolch iddynt am eu gwaith.        …Darllen mwy  »

Cangen Gorseinon yn Casglu Sbwriel

Dyma luniau o aelodau Merched y Wawr Gorseinon yn codi sbwriel wrth ymyl aber yr Afon Llwchwr.  

Cyfarfod Cyntaf 2019 Cangen Gorseinon

Cawsom noson hyfryd yng nghwmni Parti Plygain Llandeilo yn ein cyfarfod diweddaraf ym mis Ionawr. Rhoddwyd raglen ag iddi flas a naws y plygain yn y caneuon, y carolau a’r  …Darllen mwy  »

Grŵp Trafod Llyfrau Pontarddulais a Gorseinon

Roedd cyfarfod y  ym mis Ionawr 2019 yn un arbennig oherwydd ni sydd â’r cyfrifoldeb i gyfrannu erthygl am lyfr(au) ar gyfer Y Wawr rhifyn yr haf eleni. Dewison ni  …Darllen mwy  »

Newyddion Clwb Camu Mlan Cangen Gorseinon

Rydym yn para i gwrdd yn rheolaidd ar fore Mawrth gan anelu i ddechrau cerdded am 10 o’r gloch a bod adre erbyn 1pm ran amlaf.  Erbyn hyn mae gennym  …Darllen mwy  »

Adroddiad a lluniau o’r pedwar cyfarfod o fis Medi tan y Nadolig 2018 – Cangen Gorseinon.

Cyfarfod agoriadol ddiwedd Medi Cawsom wledd o adloniant gan blant a phobl ifanc Aelwyd Penrhyd yn ddawnsio gwerin grŵp ac unigol a chlocsio, a hefyd unawdwyr arbennig.  Y cyfan yn  …Darllen mwy  »

GRŴP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Diweddariad Am Newid gan Dana Edwards oedd llyfr mis Gorffennaf. Teimlai rhai bod ambell sylw negyddol am Ferched y Wawr wedi difetha’r llyfr iddynt ar y dechrau ond wrth ddarllen  …Darllen mwy  »

Sioe Ffasiwn Cangen Gorseinon

Nos Lun 30 Ebrill cafwyd noson hyfryd yn y gangen pan ddaeth siop ffasiwn Crysalis, Gorseinon i arddangos ffasiynau hyfryd i ni. Roedd rhyw 60 wedi dod i fwynhau’r sioe  …Darllen mwy  »

GRWP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Cafwyd cryn ddadlau rhwng aelodau’r grwp ynglyn a nofel Ruth Richards ‘Pantywennol’ – doedd hi ddim at ddant mwyafrif yr aelodau ond yn gymeradwy iawn gan leiafrif bychan. Cydnabyddid bod  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Gorseinon
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: yr Institiwt, Gorseinon
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Margaret Williams
  Fferm Pontybrenin, Gorseinon, Abertawe SA4 6AY
  01792 892 903
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249