Cangen Merched y Wawr Gorseinon
Croeso i gangen Merched y Wawr Gorseinon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jennifer Clarke

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Grwp Trafod Llyfrau Pontarddulais a Gorseinon

Er gwaetha’r gwyliau daeth criw da ynghyd i Ganolfan Arddio Pontarddulais ar Fedi 15fedi i drafod llyfrau. Roedd hi’n hyfryd cael croesawu aelod newydd – Mererid Morgan i’n plith.  Ar gyfer y cyfarfod cyntaf roedd pob aelod wedi prynu llyfr newydd o 2017 i’w drafod ac roedd yn ddiddorol gweld yr amrywiaeth, yn eu plith: ‘Glas a Gwyrdd’ Eiry Miles;  ‘Dadeni’ Ifan Morgan Jones; ‘Rhannu Ymbarel’ Sonia Edwards; ‘Fesul Gair’ gol. Tudur Dylan Jones;  ‘Pry ar y Wal’ Eigra Lewis Roberts, ‘Y Cyfansoddiadau 2017’ a ‘Pantywennol’ Ruth Richards. Arweiniodd hyn at drafodaeth frwdfrydig ar eu rhinweddau a’u gwendidau.

Byddwn yn cwrdd nesa ar ddydd Gwener 27ain Hydref I drafod ein cyfrol glasurol am eleni sef ‘Ysgrifau’r Hanner Bardd’ gan Dafydd Rowlands, cyfrol arobryn Medal Ryddiaith 1972.

    

Ar Ragfyr 8fed byddwn yn trafod blodeugerdd a olygwyd gan Tudur Dylan Jones ‘Fesul Gair’.  Meddai’r broliant:  Casgliad cyffrous o gerddi cyfoes a chyfarwydd gan rai o feirdd amlycaf Cymru.    Gyda ffotograffau du a gwyn a lluniau trawiadol gan yr arlunydd Rhys Bevan Jones, dyma gyfrol i gynhyrfu a phrocio’r dychymyg.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Gorseinon
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: yr Institiwt, Gorseinon
7.00 o'r gloch Nos Lun cyntaf y mis

Cysylltwch â Jennifer am fwy o wybodaeth: 01792 511250

Merched y Wawr Cangen Gorseinon
Rhaglen 2017-2018

Medi 25: Noson agoriadol ac ymaelodi
Dathlu, Cymdeithasu a Chân yng nghwmni Rhian a Cadi
Te: Pwyllgor

Hydref 30: ‘Golwg ar Grefftau’ gydag Iris Williams, Clydach
Te: Criw Averill, Beti, Janet D, Kay a Barbara

Tachwedd 27: ‘Noson yng nghwmni’r prifardd Aneirin Karadog a’i gerddi’.
Te: Criw Pat, Rita, Bethan E, Bethan P., Anne N a Janet T.

Rhagfyr 11: ‘Hwyl yr Ŵyl’ brethyn cartref a sbort
Te: Criw Rahel, Anita, Marian, Rosemary, Sue A. a Hazel

Ionawr 29: Jill Hailey Harries yn trafod ‘Bugeiliaid y Stryd’
Te: Criw Ann E, Eluned, Gaynor, Vi, Jean a Gaynor

Chwefror 26: Cinio Gŵyl Dewi yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli
Gwestai: Non Vaughan Williams

Mawrth 26: ‘Harddwch’ yng nghwmni Gwenda Owen
Te: Criw Mererid, Ann D, Megan, Janet R, Jane ac Elizabeth

Ebrill 30: ‘Sioe Ffasiwn Ashley’s’ noson agored i fwynhau ffasiynau Stryd Fawr Gorseinon
Dewch â’ch ffrindiau.
Te: Criw Margaret, Sue L., Cathy, Cynthia, Gwen, Jenny a Helen

Mai 21: Y newyddiadurwr Tweli Griffiths ‘Yn ei Chanol Hi’
Te: Criw Tish, Diana, Eirwen H. Eirwen R.

Mehefin 25: Taith dywys i Blas Llanelli a bwyd allan


Dyddiadau eraill:
Medi 15, Hydref 27 … Grwp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais yng Nghanolfan Arddio Pontarddulais 10.00-11.00

Hydref 23-31: Taith Paneli Dathlu’r AUR yn y Pierhead, Bae Caerdydd

Tachwedd 10: Cwis Hwyl Cenedlaethol yn y New Lodge, Gorseinon am 7.00 yr hwyr

Tachwedd 27-28: Ffair Aeaf, Llanelwedd

Mawrth 10: Cwrs Crefft y De, Gwesty Tyglyn Aeron

Ebrill 14: Cinio’r Llywydd yn y De, Gwesty Emlyn, Castell Newydd Emlyn

Mai 1: Dathlu rhifyn 200 Y Wawr

Mai 19: GŴYL HAF A CHYFARFOD BLYNYDDOL ym Machynlleth

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Jennifer Clarke
2 Clos Sandringham, Pontybrenin, Abertawe SA4 6HU
01792 511 250
Officer Photo
Llywydd:
Jean Bowen
Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
01792 865 421
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catrin Stevens
10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
01792 893 410
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Lauren Evans
Gorllewin Morgannwg a Hyrwyddo Clybiau Gwawr y De
07495 288 159