Cangen Merched y Wawr Gorseinon
Croeso i gangen Merched y Wawr Gorseinon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cynthia Bevan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Adroddiad a lluniau o’r pedwar cyfarfod o fis Medi tan y Nadolig 2018 – Cangen Gorseinon.

Cyfarfod agoriadol ddiwedd Medi
Cawsom wledd o adloniant gan blant a phobl ifanc Aelwyd Penrhyd yn ddawnsio gwerin grŵp ac unigol a chlocsio, a hefyd unawdwyr arbennig.  Y cyfan yn cael ei lywio gan Jennifer Maloney. Noson i’w chofio !

 

 Mis Hydref
Daeth Claire Potter, Cartref, atom i arddangos ei nwyddau yn sgarffiau, swimperi, a chelf gwahanol ar gyfer y cartref.  Roedd y nwyddau yn rhesymol a bu tipyn o wario gan yr aelodau a digon o amser i gymdeithasu hefyd.
Mis Tachwedd.
Cawsom gwmni Margaret Jones o gangen Afan i sôn am ei gwaith yn gwirfoddoli i’r Samariaid.  Mae wedi bod yn gwirfoddoli ers dros ugain mlynedd a dwedodd taw’r wers gyntaf ddysgodd hi oedd i  beidio byth a  rhoi cyngor – dim ond gwrando a hynny yn ddi-duedd.  Mae Margaret yn ymweld â charchar Abertawe hefyd ar ran y Samariaid gan fod hunan- laddiad mewn carchardai yn digwydd yn llawer rhy gyffredin.  Mae gwasanaeth ffôn, tecst ac ebost  y Samariaid ar gael 24 awr y dydd bob dydd o’r flwyddyn ac yn anffodus yn hynod brysur a y Nadolig neu wedi achlysur cenedlaethol arall fel gemau peldroed neu rygbi.
Rhagfyr
Newid cywir wedyn ym mis Rhagfyr a rhyfeddu at gasgliad Fiona Gannon o esgidiau-  mae wedi dod yn enwog amdanynt erbyn hyn.  Roedd ganddi esgidiau o bob lliw a llun  a phob label hefyd fel y gwelwch a doedd hi ddim yn cael dim anahwster cerdded ynddyn nhw o gebl. (er taw sgidiau tacsi oedd rhai.)  Gall chwarae’r organ yn y sodlau uchel ond mae’n gwisgo sliperi yn y tŷ!  Roedd yn amcan gyfri fod ganddi ryw 250 pâr o leiaf yn ei chartre a phob un yn ei focs ei hun â label arno, mewn stafell ar wahan arbennig ac mewn grwpiaubynôl y lliw.

Bŵts newydd Rahel ein cadeirydd!

 

Y sawdl uchaf!

 

Del ynte!
 Dotio ar y lliwiau a’r sodlau!
Cymerodd Ann ffansi at rhain!

 

Cafwyd cystadleuaeth siwmper Nadolig hefyd yr un noswaith a’r enillydd oedd Jean ( y dydedd o’r chwith)

mwy o esgidiau!

Bydd parti Plygain Llandeilo yn gwmni i ni ym mis Ionawr.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Gorseinon
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: yr Institiwt, Gorseinon
  7.00 o'r gloch Nos Lun cyntaf y mis

  2018
  Medi 24ain: Noson agoriadol ac ymaelodi
  Diddenir ni gan Ddawnswyr Penrhyd
  Te- Pwyllgor

  Hydref 29ain: Nwyddau Siop ‘Cartref’
  Te- Tish, Diana, Eirwen H, Eirwen R, Janet D, Betty E.

  Tachwedd 26ain: Margaret Jones yn sôn am ei gwaith gwirfoddol gyda’r Samariaid ac yn y carchar.
  Te- Anita, Marian, Rosemary, Hazel, Rita

  Rhagfyr 10ed: Rhyfeddu at esgidiau Fiona Gannon!
  Te- Catrin, Jennifer, Julie, Shirley, Helen M

  2019
  Ionawr 28ain: Dechrau’r flwyddyn newydd gyda Parti Plygain Llandeilo
  Te - Margaret,Cathy, Gwen, Jenny, Helen J

  Chwefror 25ain: Dathlu Gŵyl Ddewi gyda John Gwilym Jones.
  Gwesty Llwyn Iorwg Caerfyrddin

  Mawrth 25ain: Sgwrs gan Rhian Jones o Goleg Cenedlaethol Cymru
  Te- Bethan E, Bethan P, Anne N, Janet R, Sue L

  Ebrill 29ain: ‘Pobol y Rhondda’ - Siôn Tomos Owen
  Te- Ann E, Megan , Elizabeth M, Averil, Kay

  Mai 20ed: Tu ôl y llen gyda Non Stevens o Ffilm Cymru
  Te- Ann D, Megan, Elizabeth M, Averil, Kay

  Mehefin 24ain: Trip dirgel a phryd o fwyd.

  Dyddiadau eraill
  Hydref 19eg: Clwb trafod Llyfrau, 10 am. Yn y Ganolfan Arddio Alltygraban, Pontarddulais

  Tachwedd 9ed: Cwis Cenedlaethol yn y New Lodge, Gorseinon am 7 yh

  Tachwedd 26-27ain: Ffair Aeaf, Llanelwedd

  Mawrth 16eg: Cinio’r llywydd yn y de yng ngwesty’r Cliff, Gwbert, Aberteifi

  Ebrill 6ed: Cwrs Crefft y De, Tyglyn Aeron

  Mai 18ed: Gŵyl Haf a Chyfarfod Blynyddol ym Machynlleth

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cynthia Bevan
  4 Morris Terrace, Llewitha, Abertawe SA5 4NW
  01792 588 350
  Officer Photo
  Llywydd:
  Rahel Williams
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249