Cangen Merched y Wawr Gorseinon
Croeso i gangen Merched y Wawr Gorseinon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cynthia Bevan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Newyddion Clwb Camu Mlan Cangen Gorseinon

Rydym yn para i gwrdd yn rheolaidd ar fore Mawrth gan anelu i ddechrau cerdded am 10 o’r gloch a bod adre erbyn 1pm ran amlaf.  Erbyn hyn mae gennym dros 35 o aelodau ond yn ffodus dydyn nhw ddim i gyd yn cerdded yr un pryd ac mae hyn yn dibynnu llawer ar y tywydd wrth gwrs.

Roedd teithiau cyntaf y tymor yma yn weddol lleol – yn Felindre, Yr Hendy, Parc Penllergaer ac yna mentro ymhellach i Barc Margam.   Aethom ar y trên i Lanwrtyd un bore ( roedd y tren am ddim dros y gaeaf i bensiynwyr) ac mae hanes y diwrnod hwnnw eisoes ar y wefan.  Ar ol hanner tymor buom i dri lle yn cychwyn ag C – Cydweli, Croffti a Casllwchwr ac ar ddechrau mis Rhagfyr aeth criw bychan ohonom ar ddiwrnod oer, pan oedd tês trwm dros Barc Dinefwr, i gerdded yn y Parc er na welsom ryw lawer o ddim yno!  Bydd rhaid mynd yn ol yn yr hâf.  Cawsom ginio Nadolig braf i orffen y tymor yn y Butcher’s Arms yn Llanddarog a chael croeso mawr yno o flaen tanllwyth o dân,- cyn mynd adre i baratoi at y Nadolig!!
Mae’r casglu £1 wythnosol hefyd yn para a throeon Denise a Vi oedd hi  i gyfrannu £100 yr un i’w dewis elusen.  Rita sydd yn mynd i dderbyn y £100 nesa ac mae hi am gefnogi Canolfan Maggie yn Abertawe.  Bellach ers dechrau casglu fel hyn rydym wedi cyfrannu dros £2,000 at elusennau lleol a chenedlaethol .  Gall £100 wneud gwahaniaeth mawr i elusen bychan lleol.Byddwn yn ail ddechrau ar ol y gwyliau fore Mawrth, Ionawr 8ed yn y Clwb Golff ar heol Alltygraban, Pontlliw am 10 y bore.

Trafod wrth ymyl y llyn ym Mharc Penllergaer
Cyrten arbennig o flodau pabi yn yr arddangosfa am y Rhyfel Byd Cyntaf yn y Ganolfan yn Llanwrtyd.
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Gorseinon
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: yr Institiwt, Gorseinon
  7.00 o'r gloch Nos Lun cyntaf y mis

  2018
  Medi 24ain: Noson agoriadol ac ymaelodi
  Diddenir ni gan Ddawnswyr Penrhyd
  Te- Pwyllgor

  Hydref 29ain: Nwyddau Siop ‘Cartref’
  Te- Tish, Diana, Eirwen H, Eirwen R, Janet D, Betty E.

  Tachwedd 26ain: Margaret Jones yn sôn am ei gwaith gwirfoddol gyda’r Samariaid ac yn y carchar.
  Te- Anita, Marian, Rosemary, Hazel, Rita

  Rhagfyr 10ed: Rhyfeddu at esgidiau Fiona Gannon!
  Te- Catrin, Jennifer, Julie, Shirley, Helen M

  2019
  Ionawr 28ain: Dechrau’r flwyddyn newydd gyda Parti Plygain Llandeilo
  Te - Margaret,Cathy, Gwen, Jenny, Helen J

  Chwefror 25ain: Dathlu Gŵyl Ddewi gyda John Gwilym Jones.
  Gwesty Llwyn Iorwg Caerfyrddin

  Mawrth 25ain: Sgwrs gan Rhian Jones o Goleg Cenedlaethol Cymru
  Te- Bethan E, Bethan P, Anne N, Janet R, Sue L

  Ebrill 29ain: ‘Pobol y Rhondda’ - Siôn Tomos Owen
  Te- Ann E, Megan , Elizabeth M, Averil, Kay

  Mai 20ed: Tu ôl y llen gyda Non Stevens o Ffilm Cymru
  Te- Ann D, Megan, Elizabeth M, Averil, Kay

  Mehefin 24ain: Trip dirgel a phryd o fwyd.

  Dyddiadau eraill
  Hydref 19eg: Clwb trafod Llyfrau, 10 am. Yn y Ganolfan Arddio Alltygraban, Pontarddulais

  Tachwedd 9ed: Cwis Cenedlaethol yn y New Lodge, Gorseinon am 7 yh

  Tachwedd 26-27ain: Ffair Aeaf, Llanelwedd

  Mawrth 16eg: Cinio’r llywydd yn y de yng ngwesty’r Cliff, Gwbert, Aberteifi

  Ebrill 6ed: Cwrs Crefft y De, Tyglyn Aeron

  Mai 18ed: Gŵyl Haf a Chyfarfod Blynyddol ym Machynlleth

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cynthia Bevan
  4 Morris Terrace, Llewitha, Abertawe SA5 4NW
  01792 588 350
  Officer Photo
  Llywydd:
  Rahel Williams
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249