Cangen Merched y Wawr Gorseinon
Croeso i gangen Merched y Wawr Gorseinon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Newyddion Clwb Camu Mlan Cangen Gorseinon

Rydym yn para i gwrdd yn rheolaidd ar fore Mawrth gan anelu i ddechrau cerdded am 10 o’r gloch a bod adre erbyn 1pm ran amlaf.  Erbyn hyn mae gennym dros 35 o aelodau ond yn ffodus dydyn nhw ddim i gyd yn cerdded yr un pryd ac mae hyn yn dibynnu llawer ar y tywydd wrth gwrs.

Roedd teithiau cyntaf y tymor yma yn weddol lleol – yn Felindre, Yr Hendy, Parc Penllergaer ac yna mentro ymhellach i Barc Margam.   Aethom ar y trên i Lanwrtyd un bore ( roedd y tren am ddim dros y gaeaf i bensiynwyr) ac mae hanes y diwrnod hwnnw eisoes ar y wefan.  Ar ol hanner tymor buom i dri lle yn cychwyn ag C – Cydweli, Croffti a Casllwchwr ac ar ddechrau mis Rhagfyr aeth criw bychan ohonom ar ddiwrnod oer, pan oedd tês trwm dros Barc Dinefwr, i gerdded yn y Parc er na welsom ryw lawer o ddim yno!  Bydd rhaid mynd yn ol yn yr hâf.  Cawsom ginio Nadolig braf i orffen y tymor yn y Butcher’s Arms yn Llanddarog a chael croeso mawr yno o flaen tanllwyth o dân,- cyn mynd adre i baratoi at y Nadolig!!
Mae’r casglu £1 wythnosol hefyd yn para a throeon Denise a Vi oedd hi  i gyfrannu £100 yr un i’w dewis elusen.  Rita sydd yn mynd i dderbyn y £100 nesa ac mae hi am gefnogi Canolfan Maggie yn Abertawe.  Bellach ers dechrau casglu fel hyn rydym wedi cyfrannu dros £2,000 at elusennau lleol a chenedlaethol .  Gall £100 wneud gwahaniaeth mawr i elusen bychan lleol.Byddwn yn ail ddechrau ar ol y gwyliau fore Mawrth, Ionawr 8ed yn y Clwb Golff ar heol Alltygraban, Pontlliw am 10 y bore.

Trafod wrth ymyl y llyn ym Mharc Penllergaer
Cyrten arbennig o flodau pabi yn yr arddangosfa am y Rhyfel Byd Cyntaf yn y Ganolfan yn Llanwrtyd.
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Gorseinon
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: yr Institiwt, Gorseinon
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  Medi 30 - Noson gerddorol gyda disgyblion Ysgol Gyfun Gŵyr
  Hydref 28 - Mae’n amser siarad am Iechyd Meddwl. “ Does dim stigma”
  Tachwedd 25 - Wynebu’r sialens o ddyfodol heb wrthfiotig- Dr Eleri Davies
  Rhagfyr 9 - Cymru mewn 100 gwrthrych- Dr Andrew Green
  Ionawr 27 - Gweithdy gyda Grace Birt o Abertawe
  Chwefror 24 - Cinio dathlu Gŵyl Ddewi a 50 penblwydd y gangen- yng nghwmni Jill Lewis , yr Is-lywydd.
  Mawrth 30 - Bywyd Amy Dillwyn- ‘ Y gwir yn fwy hynod na ffuglen’- Dr Carol Bell
  Ebrill 27 - Hanes cudd- Storiau menywod Caerfyrddin- Mary Thorley
  Mai 18 - Mehefin ac Ann- accordion a thelyn - ‘Y cyswllt Celtaidd’
  Mehefin 29 - Gwibdaith a chinio

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Margaret Williams
  Fferm Pontybrenin, Gorseinon, Abertawe SA4 6AY
  01792 892 903
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249