Cangen Merched y Wawr Gorseinon
Croeso i gangen Merched y Wawr Gorseinon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Grwp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais

‘Syllu ar Walia’, math o ‘hunangofiant’ neu fyfyrdodau gan yr aml-dalentog Ffion Dafis oedd llyfr mis Mai.  Cymysg oedd yr ymateb iddo, er yn edmygu ei dawn ysgrifennu a’i gonestrwydd yn trafod iselder a dibyniaeth ar alcohol a phynciau personol eraill. Ond rhaid cyfaddef mai’r erthyglau am ei theithiau ledled y byd oedd wedi plesio fwyaf.

 

Nofel hollol wahanol fydd gennym nesaf. Ar ddydd Gwener 14 Mehefin byddwn yn cynnal ein sesiwn ola’r  tymor ac edrychwn ymlaen at gwmni’r awdur Gareth W Williams i roi cefndir ysgrifennu’r gyntaf o’i nofelau ditectif, sef  ‘Y Teyrn’ (Gwasg Gomer). Dilynwn ymholiadau Inspector Arthur Goss i farwolaeth ymwelydd mewn tân ar faes carafanau yng ngorllewin Cymru, a hynny er gwaethaf dymuniad perchennog y maes carafanau i gau’r achos. Bellach mae ganddo ddwy nofel arall – Y Llinach ac Yr Eryr yn y gyfres hon. A gaiff darllenwyr y Grŵp Trafod Llyfrau eu hysgogi i’w darllen hwy tybed?

Byddwn yn cwrdd yn festri Capel Hope Seilo, Pontarddulais am 11 o’r gloch y tro hwn ac yna’n mynd a’r awdur am ginio i Ganolfan Arddio Pontarddulais – ffordd hyfryd i gloi blwyddyn arall o ddarllen a thrafod.

Ym mlwyddyn 2019-2020 byddwn yn cwrdd gyntaf ar Fedi 13eg  ac yn ôl yr arfer gofynnwn i’r aelodau ddod ag un llyfr a gyhoeddwyd yn 2019 i’w gyflwyno i’r Grŵp.  Gall fod o unrhyw genre – mwynhewch y darllen.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Gorseinon
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: yr Institiwt, Gorseinon
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  Medi 30 - Noson gerddorol gyda disgyblion Ysgol Gyfun Gŵyr
  Hydref 28 - Mae’n amser siarad am Iechyd Meddwl. “ Does dim stigma”
  Tachwedd 25 - Wynebu’r sialens o ddyfodol heb wrthfiotig- Dr Eleri Davies
  Rhagfyr 9 - Cymru mewn 100 gwrthrych- Dr Andrew Green
  Ionawr 27 - Gweithdy gyda Grace Birt o Abertawe
  Chwefror 24 - Cinio dathlu Gŵyl Ddewi a 50 penblwydd y gangen- yng nghwmni Jill Lewis , yr Is-lywydd.
  Mawrth 30 - Bywyd Amy Dillwyn- ‘ Y gwir yn fwy hynod na ffuglen’- Dr Carol Bell
  Ebrill 27 - Hanes cudd- Storiau menywod Caerfyrddin- Mary Thorley
  Mai 18 - Mehefin ac Ann- accordion a thelyn - ‘Y cyswllt Celtaidd’
  Mehefin 29 - Gwibdaith a chinio

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Margaret Williams
  Fferm Pontybrenin, Gorseinon, Abertawe SA4 6AY
  01792 892 903
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249