Cangen Merched y Wawr Gorseinon
Croeso i gangen Merched y Wawr Gorseinon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Grwp Trafod Llyfrau

Ar 31 Gorffennaf cyfarfu Grwp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais dros Zoom unwaith eto. Braf oedd gallu croesawu Delyth Nicholas atom am y tro cynta. ‘Y Bwrdd’ gan Iwan Rhys oedd y nofel dan sylw, cyfrol a oedd yn y dosbarth cyntaf gan feirniaid Medal Ryddiaith 2019. Cytunai’r mwyafrif iddynt fwynhau’r gyfrol gan ei bod yn gyfoes ac wedi ei hysgrifennu yn dda, ond roedd holl helyntion Brexit (er wrth gwrs am ddod yn gynyddol bwysig eto yn y dyfodol) bellach yn ymddangos mor bell i ffwrdd a helyntion eraill Covid 19 wedi cymryd eu lle. ‘Nofel gymen’ meddai un; a theimlai darllenydd arall y bydd y nofel hon yn darlunio cyfnod hanesyddol pwysig wrth edrych yn ol arno ymhen blynyddoedd. Doedd eraill ddim mor frwdfrydig – ac wedi cael mwy o flas ar ‘Wal’ Mari Emlyn yn y cyfarfod cynt.

Byddwn yn cwrdd y tro nesaf ar ddydd Gwener 11 Medi pan fyddwn yn trafod Dial gan John Gower – nofel dditectif dywyll meddai’r broliant.

Mae’r Cyfnod Clo wedi ein hysgogi i brynu mwy o lyfrau Cymraeg ac felly yn rhoi hwb sydd ei wir angen i’r gweisg a’r siopau llyfrau Cymraeg lleol.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Gorseinon
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: yr Institiwt, Gorseinon
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  Medi 30 - Noson gerddorol gyda disgyblion Ysgol Gyfun Gŵyr
  Hydref 28 - Mae’n amser siarad am Iechyd Meddwl. “ Does dim stigma”
  Tachwedd 25 - Wynebu’r sialens o ddyfodol heb wrthfiotig- Dr Eleri Davies
  Rhagfyr 9 - Cymru mewn 100 gwrthrych- Dr Andrew Green
  Ionawr 27 - Gweithdy gyda Grace Birt o Abertawe
  Chwefror 24 - Cinio dathlu Gŵyl Ddewi a 50 penblwydd y gangen- yng nghwmni Jill Lewis , yr Is-lywydd.
  Mawrth 30 - Bywyd Amy Dillwyn- ‘ Y gwir yn fwy hynod na ffuglen’- Dr Carol Bell
  Ebrill 27 - Hanes cudd- Storiau menywod Caerfyrddin- Mary Thorley
  Mai 18 - Mehefin ac Ann- accordion a thelyn - ‘Y cyswllt Celtaidd’
  Mehefin 29 - Gwibdaith a chinio

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Margaret Williams
  Fferm Pontybrenin, Gorseinon, Abertawe SA4 6AY
  01792 892 903
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249