Cangen Merched y Wawr Groes
Croeso i gangen Merched y Wawr Groes. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Meinir H. Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Groes yn Dathlu’r Deugain

Croesawodd Eleri Ames, ein Llywydd Cenedlaethol, Meryl Davies, hefyd ein Swyddog Datblygu, Anwen Williams yn ogystal ậ chyn aelodau ac aelodau newydd. Cafwyd ychydig o hanes y gangen gan Meinir  …Darllen mwy  »
Cangen Groes
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau
7.30 2ail Nos Iau y mis

2018
Medi 13eg - 'Cynllunio, Trawsnewid a mwy..' gyda Leah Hughes
Medi 26ain - Pwyllgor Rhanbarth yn Llansannan
Hydref 12fed - Croesawu Clwb Gateway
Tachwedd 8fed - Cwis Cenedlaethol yn Llansannan
Rhagfyr - Llith a Charol
Rhagfyr 6ed - Bywyd ym Mecsico gyda Jannine Poletti a Rhodri

2019
Ionawr 17eg - Swper Calan
Ionawr 23ain - Pwyllgor Rhanbarth yn Llansannan
Chwefror - Dramâu Uwchaled
Chwefror 26ain - Darllen y Gadlas i'r Deillion
Mawrth 14eg - Dathlu Gŵyl Ddewi a chroesawu Dysgwyr
Ebrill 24ain - Pwyllgor Rhanbarth yn Llansannan
Mai 9fed - Ymweld a Gardd Pont y Twr

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meinir H. Jones
Tŷ’r Efail, Groes, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 5RS
01745 550 677
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362