Cangen Merched y Wawr Gwyddelwern
Croeso i gangen Merched y Wawr Gwyddelwern. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Myfanwy Stubbs

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Gwyddelwern
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Neuadd Y Pentref, Gwyddelwern
7.15 Nos Fercher olaf y mis

2018
Medi 26ain - Brethyn Cartref
Hydref 24ain - Ymweliad â 'Village Bakery' Coedpoeth
Tachwedd 28ain - 'Bwydydd Cyflawn' gyda Eirian Lloyd Jones

2019
Ionawr 30ain - Cwis gan Gareth a Margaret Roberts
Chwefror 27ain - Swper Dathlu Gŵyl Ddewi yn Bistro Bala
Mawrth 27ain - 'Tu ôl i'r Camera' gyda Eluned Jones
Ebrill 24ain - 'Y Stori tu ôl i'r Gan' gyda Gwen Edwards
Mai - Pwyllgor Blynyddol (dyddiad i'w gadarnhau)

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Cysylltydd:
Myfanwy Stubbs
Tafarn Bric, Corwen, Sir Ddinbych LL21 9BU
01490 413 313
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362