Cangen Merched y Wawr Harlech
Croeso i gangen Merched y Wawr Harlech. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Janet Mostert

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Swper yng Ngwesty Seren

Bu aelodau Merched y Wawr Harlech yn cynnal eu swper ddiwedd tymor yng Ngwesty Seren, Llan Ffestiniog. Agorwyd y gwesty yn 2014. Bwriad y prosiect yn benodol oedd darparu llety ar gyfer pobl ag anableddau corfforol ac anableddau dysgu. Roedd Gwesty Seren yn brosiect arloesol, yr unig gyfleuster o’r fath yng Nghymru ac mae’n parhau i fod felly. Mae’r gwesty ar gael fel cyfleuster seibiant ac mae’n rhoi profiad gwyliau i bobl anabl a’u teuluoedd a/neu eu gofalwyr sydd wedi’i deilwra’n benodol i’w hanghenion nhw.

Mae’r gwesty ar agor i’r cyhoedd. Cysylltwch gyda’r gwesty i drefnu pryd o fwyd i’ch cangen!

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Harlech
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Llanfair
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

2019
Medi 3 - 'Chwedlau' gyda Sian Roberts
Medi 6 - Te Cymreig yn Neuadd Llanfair 2-3:30pm
Hydref 7 - Ymuno â changen Talsarnau gyda Carys Edwards
Tachwedd 5 - 'Coginio' gyda Alma Evans
Rhagfyr 3 - Cinio Naodlig gyda Changen y Bermo

2020
Ionawr 7 - 'Harlech fel y bu' gyda Edwina Evans
Chwefror 4 - 'Dylanwadau' gyda'r Parch Ch. Prew a changen Talsarnau
Mawrth 3 - Noson yng nghwmni'r dysgwyr gyda Pam Cope
Ebrill 7 - 'Y broblem blastig' gyda Sarah Tibbetts a Diane Tregenza
Mai 5 - Gwaith y tîm achub mynydd gyda Sarah Jones
Mehefin 2 - Cyfarfod Blynyddol y gangen
Mehefin 16 - Taith flynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Janet Mostert
Bryn Awel, Ffordd Uchaf, Harlech, Gwynedd LL46 2SS
01766 780 635
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883