Cangen Merched y Wawr Hen Golwyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Hen Golwyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Helenna Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Casglu Sbwriel ym Mae Colwyn

Dyma lun o aelodau Merched y Wawr Bae Colwyn a Hen Golwyn ar ôl casglu 13 o fagiau sbwriel ym Mae Colwyn yn ddiweddar fel rhan o ymgyrch y Llywydd  …Darllen mwy  »
Cangen Hen Golwyn
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Ysgoldy Capel Ebenezer
7.00 Nos Wener olaf y mis

Rhaglen 2019
Medi 27 - Swper croeso a noson hwyliog
Hydref 24 - Ymweliad a Phencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub
Tachwedd 29 - Ffotograffiaeth - Llion Griffiths
Rhagfyr 13 - Dathlu'r Nadolig

2020
Ionawr 25 - Te prynhawn Dathlu'r Aur yn y Ffarm, Betws yn Rhos
Chwefror 28 - Dathlu Gŵyl Ddewi yn y Clwb Criced
Mawrth 27 - Fy nhrysorau o'r traeth - Mary Thomas
Ebrill 24 - Noson yng nghwmni dysgwyr lleol
Mai - Pwyllgor dewis rhaglen 2020-2021
Mai 29 - Sgwrs gan Manon Williams, Paramedig
Mehefin - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Helenna Davies
6 Ffordd Berth Glyd, Llysfaen, Bae Colwyn LL29 9HT
01492 515 479
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 595
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 675
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362