Cangen Merched y Wawr Hen Golwyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Hen Golwyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Helenna Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Hen Golwyn
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Ysgoldy Capel Ebenezer
7.00 Nos Wener olaf y mis

2018
Medi 28ain - Swper Croeso a noson hwyliog yng nghwmni Dilwyn Price
Hydref 26ain - Ymateb Merched Cymru i'r Rhyfel Byd Cyntaf Dr Dinah Evans
Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol yn Llansannan
Tachwedd 30ain - Dathlu'r Nadolig yng ngwesty'r Marine
Rhagfyr 14eg - Cwis yng ngofal Oliver Roberts

2019
Ionawr 25ain - Sgwrs am Japan gyda Noriko Vernon
Chwefror 27ain - Dathlu Gŵyl Ddewi yn y Clwb Criced yng nghwmni Linda Brown
Mawrth 19eg - Cinio'r Llywydd yng Ngwesty'r Oriel
Mawrth - Diogelwch yn y cartref - Ymweliad a Gorsaf Dan
Ebrill 26ain - Tecwyn Vaughan Evans - Y Dywysoges Gwenllian, merch Llywelyn ap Gruffudd
Mai - Pwyllgor dewis rhaglen 2019-2020
Mai 18fed - Gŵyl Haf, Machynlleth
Mai 31ain - Te Prynhawn Popty Penrhos yn y Ffarm, Betws yn Rhos am 2 o'r gloch
Mehefin - Gwibdaith
Awst 2il-10fed - Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Helenna Davies
6 Ffordd Berth Glyd, Llysfaen, Bae Colwyn LL29 9HT
01492 515 479
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362