Cangen Merched y Wawr Hendygwyn ar Daf
Croeso i gangen Merched y Wawr Hendygwyn ar Daf. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jean Parri-Roerts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hendygwyn, Tre Diwylliant Sir Gar 2019.

Gan bod ‘cymuned’ yn chwarae rhan mor bwysig yn y cwricwlwm newydd i ysgolion, penderfynodd Merched y Wawr Hendygwyn gynnal cystadleuaeth i blant ysgolion Llys Awel a Dyffryn Taf dan  …Darllen mwy  »
Cangen Hendygwyn
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Canolfan Hywel Dda
7.15 3ydd Nos Fawrth y mis

2019
Medi 17 - Taith Gerdded Noddedig o Barc Natur Gwyllt, Cilgerran i Gastell Aberteifi
Medi 21 - Casglu Sbwriel
Hydref 15 - Dr. Delun Gibby - yn sôn am 'Castell Henllys'
Tachwedd 1 - 'Ffroc a Forc' - Neuadd y Dref
Tachwedd 21 - Pethau Olyv - ymweld a'r siop a chael paned a chacen
Rhagfyr 4 - Canolfan Hywel Dda - recordio rhaglen 'Galwad Cynnar' gyda Phanel o Arbenigwyr
Rhagfyr 16 - Cinio Nadolig gan Christine yn y clwb Rygbi

2020
Ionawr 21 - Tom Evans - 'Edrych dros fy ysgwydd'
Chwefror 18 - Mary Thorley - 'Merched Enwog Sir Gar'
Chwefror 25 - 'Llyfr Glas Nebo' - drama yn y lyric gan Gwmni'r Fran Wen
Mawrth 17 - Cawl Gŵyl Ddewi yn y Ganolfan.
Ebrill 21 - Wish Gdula: Pwt o Atgofion
Mai 19 - Ein Gwibdaith flynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Cysylltydd:
Jean Parri-Roberts
Preseli, 20 Heol y Brenin Edward, Hendygwyn ar Daf, Sir Gar SA34 0AA
01994 241 775
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737