Cangen Merched y Wawr Hendygwyn ar Daf
Croeso i gangen Merched y Wawr Hendygwyn ar Daf. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jean Parri-Roerts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hendygwyn, Tre Diwylliant Sir Gar 2019.

Gan bod ‘cymuned’ yn chwarae rhan mor bwysig yn y cwricwlwm newydd i ysgolion, penderfynodd Merched y Wawr Hendygwyn gynnal cystadleuaeth i blant ysgolion Llys Awel a Dyffryn Taf dan y teitl ‘Hendygwyn mewn llun a gair’.

Cynigwyd gwobrau o £25,£15 a £10 fel cyntaf, ail a thrydydd yn y gwahanol gategoriau, ynghyd a thystysgrifau i’r ennillwyr. Y beirniaid oedd Susan Philips, cyn bennaeth Cymraeg Dyffryn Taf a’r artist Eirian Davies, cyn ddisgybl i’r ddwy ysgol. Ond yn gyntaf roedd rhaid trefnu taith gerdded noddedig er mwyn codi arian i’r gwobrau. Fe gerddod deg ohonom ar ddiwrnod anhygoel o braf o Barc Natur Gwyllt Cilgerron i Gastell Aberteifi.

Cynhaliwyd derbyniad bach i’r buddugwyr yng Nghanolfan Genedlaethol Hywel Dda ar 18.07.19, pan ddaeth cynrychiolwyr o’r gymuned ynghyd i weld y plant yn derbyn eu gwobrau oddi wrth y beirniad. Bu arddangosfa o’u gwaith ar agor i’r cyhoedd yn y Ganolfan tan Awst 18fed, pan symudwyd hi draw i’r Neuadd Goffa fel rhan o’r arddangosfa – ‘Trem ar Orffennol Hendygwyn’. Bu Merched y Wawr yn allweddol yn cynorthwyo gyda’r arddangosfa hon hefyd gan greu stondin hynod o ddiddorol am eu cyfraniad i ddiwylliant y dre.

Margarette Hughes.

 

 

 

 

 

 

Gweld pob cofnod
Cangen Hendygwyn
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Canolfan Hywel Dda
7.15 3ydd Nos Fawrth y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Cysylltydd:
Jean Parri-Roberts
Preseli, 20 Heol y Brenin Edward, Hendygwyn ar Daf, Sir Gar SA34 0AA
01994 241 775
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6JA
01267 220 478
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737