Cangen Merched y Wawr Henllan
Croeso i gangen Merched y Wawr Henllan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Beti Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Henllan yn Gwneud Addurniadau

Dyma aelodau Merched y Wawr Henllan yn mwynhau noson o greu addurniadau gyda Dawn Wilks.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Henllan
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Festri Capel Henllan
7.30 Nos Lun olaf y mis

2018
Medi 24ain - Sgwrs gan Helen Williams am 'Ddadansoddi Lliwiau'
Hydref 22ain - 'Gwaith Crefft' gyda Dawn Wilks
Tachwedd 19eg - 'Byw'n Iach' gyda Elen Wynne
Rhagfyr 17eg - Dathlu'r Nadolig

2019
Ionawr 28ain - Mair Roberts yn Coginio
Mawrth 4ydd - Yr Hanesydd Bob Morris
Ebrill 1af - Cyfarfod Agored
Ebrill 29ain - Hanes Ysbyty ogledd Cymru 1842-1995 gyda Clwyd Wynne a Dafydd Lloyd Jones
Mai 20fed - Cyfarfod Blynyddol a Cwis Cyffredinol
Mehefin 24ain - Ymweld a Berain

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Beti Roberts
Bro Gain, Ffordd Henllan, Llanelwy LL17 OBT
01745 730 474
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362