Cangen Merched y Wawr Hwlffordd
Croeso i gangen Merched y Wawr Hwlffordd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mererid Moffett

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod : Neuadd yr Eglwys, Prendergast – ar nos Lun cyntaf y mis, oni nodir yn wahanol am 7.30.y.h.

Rhaglen
2018
Medi 3ydd – Cinio Tafarn y Sinc
Hydref 1af – Tegryn Jones Parc Cenedlaethol
Hydref 5ed - Cyfarfod Blynyddol y Rhanbarth
Hydref 16eg - Ymuno a Changen Dinas yn Festri Tabor
Tachwedd 5ed – Jeanette Phillips "Profiadau dysgwr Cymraeg".
Tachwedd 12fed - Pwyllgor Rhanbarth Canolfan Gymunedol Clydey Tegryn
Rhagfyr 3ydd – Linda James, Amrywiaeth o "Goginio"

2019
Ionawr – Cinio.
Chwefror 4edd – Llys Genhades Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru 2019
Chwefror 11eg - Pwyllgor Rhanbarth
Mawrth 4ydd – Dafydd Llywelyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu - Aelodau o Gangen Barti Ddu yn ymuno a ni
Ebrill 8fed – Cyfarfod Blynyddol.
Ebrill 15fed = Pwyllgor Rhanbarth Neuadd Casnewydd bach (Bro Barti Ddu)
Mai – Trip i'w drefnu

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meira James
Dylenydd, 9 Dingle Lane, Crundale, Hwlffordd, Sir Benfro SA62 4DJ
01437 765 665
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730