Cangen Merched y Wawr Hwlffordd
Croeso i gangen Merched y Wawr Hwlffordd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jeanette Phillips

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod : Neuadd yr Eglwys, Prendergast – ar nos Lun cyntaf y mis, oni nodir yn wahanol am 7.30.y.h.

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 2ail – Cinio yng Ngwesty Nant y Ffin, Llandissilio
Medi 20fed - Cyfarfod Blynyddol y Rhanbarth - Gwesty Llwyngwair
Hydref 7fed - Hazel Thomas, Swyddog Datblygu MyW - Beth y Hanes
Tachwedd 4ydd - Tomos Evans Caplan yr Heddlu
Tachwedd 11eg – Pwyllgor Rhanbar
Rhagfyr 2ail – Nia Haf Jones "Gwaith y Milfeddtg"

2020
Ionawr 6ed – Cinio.
Chwefror 3ydd – Sarah Williams - Gwaith Darlunio "Cwsg"
Chwefror 10fed - Pwyllgor Rhanbarth
Mawrth 2ail – Moyra James "Tameidiau o Ddefnydd"
Ebrill 6ed – Cyfarfod Blynyddol.
Ebrill 15fed = Pwyllgor Rhanbarth Festri Tabor, DInas
Mai 9fed– Trip Flynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Jeanette Phillips
01437 891427
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730