Cangen Merched y Wawr Llan Ffestiniog
Medi 4
John Price 'Coronau a Dylanwadau'

Hydref 2
Eurgain Prysor 'Llyn Celyn'

Tachwedd 6
Arwyn Ellis 'Magu Cwn'

Rhagfyr
cinio Nadolig

Chwefror 5
Wendy ac Anthony 'Cwis'

Mawrth 5
Dathlu gwyl dewi 'Hogiau harlech'

Ebrill 2
Eirian Thomas 'Cacennau Cil y Coed'

Mai 7
Nerys Davies 'Nyrsio yn y Fyddin'

Mehefin 4
Trip / Cinio blynyddol

Gorffennaf 2
Cyfarfod Blynyddol

Avatar Janet Mair Lloyd Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llan Ffestiniog yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên Aelodau Cangen Merched y Wawr Llan Ffestiniog yn dathlu’r aur gyda’u bagiau  …Darllen mwy  »
Cangen Llan Ffestiniog
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Y Pentre
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Janet Mair Lloyd Jones
Noddfa, 19 Heol yr Orsaf, Llan Ffestiniog LL41 4NN
01766 762 582
Officer Photo
Llywydd:
Helen Richards
Officer Photo
Trysorydd:
Mai Jones
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883