Cangen Merched y Wawr Llanafan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanafan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Angharad Morgan a Nerys Morgan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Pared Gwyl Ddewi Aberystwyth

Glenda ac Alwena, Cangen Llanafan yn cefnogi Pared Gwyl Ddewi Aberystwyth

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanafan yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Tair chwaer yn ennill cystadleuaeth y dartiau

Llongyfarchiadau i Angharad, Nerys a Gaynor – y dair chwaer o gangen Llanafan a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth y dartiau yn Rhanbarth Ceredigion.

Noson Eisteddfod Ffug Cangen Llanafan

Ar wahoddiad Cangen Llanafan gwahoddwyd canghennau Mynach a Phenrhyn-coch i ymuno mewn ffug Eisteddfod ddechrau Mawrth a chafwyd noson hwyliog llawn chwerthin a gwledd o fwyd i ddiweddu’r noson gymdeithasol.  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Cangen Llanafan
  Rhanbarth Ceredigion
  Man Cyfarfod: Festri Capel Afan
  7.00 2ail Nos Lun y mis
  Medi 11eg – Noson yng ngofal Sue Jones-Davies ,Aberystwyth yng nghwmni
  Canghennau Bronant, Llanilar a Thregaron.
  Hydref 9fed – Ymweliad â’r Orsaf Dân yn Aberystwyth.
  Tachwedd 13eg – Noson yng nghwmni Phil Thomas, Milfeddyg o Aberystwyth.
  Rhagfyr 12ed – Noson i baratoi am y Nadolig.

  2018
  Ionawr 8fed – Ymweld â Carys Jones, Tregaron –merch ifanc wedi dechrau
  busnes trin gwallt.
  Ionawr 27ain – Cinio Blynyddol yng Ngwesty’r Hafod, Pontarfynach.
  Chwefroro 12ed – Noson yng nghwmni Keith Morris, Ffotograffydd o
  Aberystwyth.
  Mawrth 3ydd – Cawl Gŵyl Ddewi yng nghwmni Parti Merched Tregaron.
  Mawrth 12ed – Ymweld â Busnesau Lleol.
  Ebrill – Cyfarfod Blynyddol.
  Mai – Helfa Drysor.
  Mehefin – Trip Dirgel.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennyddion:
  Angharad Morgan a Nerys Morgan
  d/o Siop Inc, 13 Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1PY
  01970 626 200
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103