Cangen Merched y Wawr Llanafan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanafan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nia Hamer

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Pared Gwyl Ddewi Aberystwyth

Glenda ac Alwena, Cangen Llanafan yn cefnogi Pared Gwyl Ddewi Aberystwyth

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanafan yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Tair chwaer yn ennill cystadleuaeth y dartiau

Llongyfarchiadau i Angharad, Nerys a Gaynor – y dair chwaer o gangen Llanafan a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth y dartiau yn Rhanbarth Ceredigion.

Noson Eisteddfod Ffug Cangen Llanafan

Ar wahoddiad Cangen Llanafan gwahoddwyd canghennau Mynach a Phenrhyn-coch i ymuno mewn ffug Eisteddfod ddechrau Mawrth a chafwyd noson hwyliog llawn chwerthin a gwledd o fwyd i ddiweddu’r noson gymdeithasol.  …Darllen mwy  »
Cangen Llanafan
Rhanbarth Ceredigion
Man Cyfarfod: Festri Capel Afan 7.00 2 ail Nos Lun y mis

Rhaglen 2018 - 2019

2018
Medi 10fed – Noson Agoriadol - Cyfarfod i drafod arian y Daith Gerdded. Cwis Hwyl yng ngofal Nerys ac Angharad
Hydref 8fed – Noson yng ngwmni Sue Hughes, hanes ei gyrfa gyda'r heddlu yn Llundain.
Tachwedd 12fed – Ymweliad â Llyfrgell Aberystwyth yng nghwmni Emyr Lloyd
Rhagfyr 10fed Addurno cacennau Nadolig

Canu Carolau o gwmpas yr ardal

2019
Ionawr 14eg – Ail-gylchu - Noson yng nghwmni Mererid Wyn Jones o Gyngor Sir Ceredigion yn egluro'r
newidiadau fydd yn digwydd yn 2019
Ionawr 26ain – Cinio Blynyddol yn yr Half Way Inn, Pisgah.
Chwefroro 11eg –Taith dywys o gwmpas Morrisons, Aberystwyth.
Mawrth 2ail – Cawl Gŵyl Ddewi gydag Adloniant yn Neuadd Lisburne.
Mawrth 11eg – Noson 'pampero' gyda Emma o gwmni Tropic - Neuadd Lisburne yng nghwmni canghennau eraill
Ebrill – Cyfarfod Blynyddol.
Mai – Helfa Drysor.
Mehefin – Trip Dirgel.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennyddion:
Angharad Morgan a Nerys Morgan
d/o Siop Inc, 13 Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1PY
01970 626 200
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103