Cangen Merched y Wawr Llanafan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanafan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Angharad Morgan a Nerys Morgan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu 50 mlynedd

Arddangosfa a thê i ddathlu 50 mlynedd C.Ff.I Trisiant a’r Cylch a Merched y Wawr Mynach a’r Cylch.

Trip Blynyddol Cangen Llanafan

Bu aelodau cangen Llanafan yn mwynhau trip blynyddol i Dinefwr yn ddiweddar. Diolch i Nerys ac Angharad am drefnu diwrnod gwych.

Pared Gwyl Ddewi Aberystwyth

Glenda ac Alwena, Cangen Llanafan yn cefnogi Pared Gwyl Ddewi Aberystwyth

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanafan yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Tair chwaer yn ennill cystadleuaeth y dartiau

Llongyfarchiadau i Angharad, Nerys a Gaynor – y dair chwaer o gangen Llanafan a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth y dartiau yn Rhanbarth Ceredigion.

Noson Eisteddfod Ffug Cangen Llanafan

Ar wahoddiad Cangen Llanafan gwahoddwyd canghennau Mynach a Phenrhyn-coch i ymuno mewn ffug Eisteddfod ddechrau Mawrth a chafwyd noson hwyliog llawn chwerthin a gwledd o fwyd i ddiweddu’r noson gymdeithasol.  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Awst

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Cangen Llanafan
  Rhanbarth Ceredigion
  Man Cyfarfod: Festri Capel Afan
  7.00 2il Nos Lun y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennyddion:
  Angharad Morgan a Nerys Morgan
  d/o Siop Inc, 13 Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1PY
  01970 626 200
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285