Cangen Merched y Wawr Llanafan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanafan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Angharad Morgan a Nerys Morgan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Eisteddfod Ffug Cangen Llanafan

Ar wahoddiad Cangen Llanafan gwahoddwyd canghennau Mynach a Phenrhyn-coch i ymuno mewn ffug Eisteddfod ddechrau Mawrth a chafwyd noson hwyliog llawn chwerthin a gwledd o fwyd i ddiweddu’r noson gymdeithasol. Roedd tipyn o waith paratoi wedi digwydd ymlaen llaw a graen arbennig ar y cystadlaethau llwyfan a’r gwaith llenyddol.

Bu’n noson ddifyr, cystadlu brwd, safon arbennig ar y llwyfan ac yn y cystadlaethau llenyddol a lluniaeth bendigedig ar ddiwedd y noson.   Cangen Llanafan ddaeth i’r brig ar ddiwedd y cystadlu.

Band y gegin Cangen Merched y Wawr Llanafan yn mynd i hwyl

Band y gegin Cangen Llanafan yn mynd i hwyl

Band y Gegin Cangen Merched y Wawr Penrhyncoch

Band y Gegin Cangen Penrhyncoch

Band y gegin Cangen Merched y Wawr Mynach

Band y gegin Cangen Mynach

Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Awst

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Cangen Llanafan -Rhanbarth Ceredigion
  Man Cyfarfod: Festri Capel Afan - 7.00 Ail Nos Lun y mis

  Rhaglen 2019 - 2020

  2019
  Medi 9 - Noson Agoriadol - gyrfa chwilen a chymdeithasu
  Hydref 14 - Ymweliad â Betsan Jane Design, Llwynbedw, Llangwyryfon
  Tachwedd - 11 Noson yng Nghwmni Golwg Bro 360
  Rhagfyr 9 - Blood Bikes - Neuadd Lisburne

  Canu carolau o amgylch yr ardal

  2020
  Ionawr 13 - Pwythau Pisgah - gwaith llaw Menna Lewis
  Ionawr 25 - Cinio Blynyddol yn y Maes Bangor
  Chwefror 10 - Noson yn Amgueddfa Ceredigion - Paned a chacen i ddilyn
  Chwerfror 29 - Cawl Dydd Gŵyl Dewi gydag adloniany yn Neuadd Lisburne
  Mawrth 9 - Noson yng nghwmni Sion y 'Dentist'
  Ebrill - Cyfarfod Blynyddol
  Mai - Helfa Drysor
  Mehefin - Trip Dirgel

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennyddion:
  Angharad Morgan a Nerys Morgan
  d/o Siop Inc, 13 Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1PY
  01970 626 200
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285