Cangen Merched y Wawr Llanafan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanafan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nia Hamer

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Trip Blynyddol Cangen Llanafan

Bu aelodau cangen Llanafan yn mwynhau trip blynyddol i Dinefwr yn ddiweddar.
Diolch i Nerys ac Angharad am drefnu diwrnod gwych.

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Cangen Llanafan
  Rhanbarth Ceredigion
  Man Cyfarfod: Festri Capel Afan 7.00 2 ail Nos Lun y mis

  Rhaglen 2018 - 2019

  2018
  Medi 10fed – Noson Agoriadol - Cyfarfod i drafod arian y Daith Gerdded. Cwis Hwyl yng ngofal Nerys ac Angharad
  Hydref 8fed – Noson yng ngwmni Sue Hughes, hanes ei gyrfa gyda'r heddlu yn Llundain.
  Tachwedd 12fed – Ymweliad â Llyfrgell Aberystwyth yng nghwmni Emyr Lloyd
  Rhagfyr 10fed Addurno cacennau Nadolig

  Canu Carolau o gwmpas yr ardal

  2019
  Ionawr 14eg – Ail-gylchu - Noson yng nghwmni Mererid Wyn Jones o Gyngor Sir Ceredigion yn egluro'r
  newidiadau fydd yn digwydd yn 2019
  Ionawr 26ain – Cinio Blynyddol yn yr Half Way Inn, Pisgah.
  Chwefroro 11eg –Taith dywys o gwmpas Morrisons, Aberystwyth.
  Mawrth 2ail – Cawl Gŵyl Ddewi gydag Adloniant yn Neuadd Lisburne.
  Mawrth 11eg – Noson 'pampero' gyda Emma o gwmni Tropic - Neuadd Lisburne yng nghwmni canghennau eraill
  Ebrill – Cyfarfod Blynyddol.
  Mai – Helfa Drysor.
  Mehefin – Trip Dirgel.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennyddion:
  Angharad Morgan a Nerys Morgan
  d/o Siop Inc, 13 Stryd y Bont, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1PY
  01970 626 200
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285