Cangen Merched y Wawr Llanbedr Pont Steffan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanbedr Pont Steffan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elin Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanbedr Pont Steffan yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Llanbedr Pont Steffan

  Gwyneth a Mary o Gangen Llanbedr pont Steffan yn cerdded llwybyr yr arfordir rhwng Aberaeron ac Aberarth. Hefyd wedi cerdded  o Llanrhystud i Llanon ac yn ôl.    
Gwybodaeth y Gangen
Cwrdd yn Festri Capel Shiloh am 7.30 - ail nos Lun y mis
Croeso i Ddysgwyr bob amser!

Rhaglen cyfarfodydd 2018-2019

2018
Medi 10fed - 'Ambell raglen, ambell stori' Dinah Jones
Hydref 8fed - 'Trwy'r lens - sgwrs am ffotograffiaeth - Aled Dafis
Noson mas mis Hydref - Bowlio deg yng Nghaerfyrddin a phryd bach o fwyd wedyn
Tachwedd 12fed - Ein cinio blynyddol - Tafarn Newydd Llanddewi Brefi 7.00 Adloniant yng ngofal y Llywydd
Rhagfyr 10fed - Darparu adloniant yng Nhgartref Hafan Deg (6.30) Meinir Wyn Edwards, golygydd yn y Lolfa (7.30)

2019
Ionawr 14eg - 'Pethe bach sbesial' yng nghwmni rhai o'n haelodau
Chwefror 11eg - Arlunio gyddddag Aerwen - sesiwn ymarferol hwyliog yng nghwmni dysgwyr y Gymraeg yn lleol
Mawrh 6ed - Dathlu Gŵyl Ddewi- Cawl cennin yn y Pantri am 4.30
Ebrill 8fed - Ailgylchu ein gwastraff - ymweld â chanolfan LAS yng nghwmni Tina Morris
Mai 13eg - Luned Mair yn son am ei gwaith fel seicolegydd - cyfarfod blynyddol yn dilyn
Mehefin 12fed - Taith (eitha') dirgel

Hefyd...
Bant â ni 'to te' Bydd trio 'dros nos' i ardal Caernarfon yn cael ei drefnu ar gyfer 2019 os bydd galw!
Ambell gystadleuaeth siŵr o fod
Ymweld yn gisol â Chartref Hafan-deg
Taith gerdded
Ymweld â changhennau eraill

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Mary Davies
Y Coach House, Heol Maestir, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 7PA
01570 421 449
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285