Cangen Merched y Wawr Llanbedr Pont Steffan
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanbedr Pont Steffan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Dorothy James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llanbedr Pont Steffan

llanbedr

Gwyneth a Mary o Gangen

 

Gwyneth a Mary o Gangen Llanbedr pont Steffan yn cerdded llwybyr yr arfordir rhwng Aberaeron ac Aberarth. Hefyd wedi cerdded  o Llanrhystud i Llanon ac yn ôl.

cangen llanbed yn llandudno

Eryl Jones a Verina Roberts yn cerdded Prom Llandudno a’r Gogarth

 

 

Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Llanbedr Pont Steffan - Rhanbarth Ceredigion
Man Cyfarfod: Festri Capel Shiloh - 7.00 2il nos Lun y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 9fed - Ailgylchu gyda Meinir
Hydref 14eg - Bowlio yng ngwmni Anwen Butten - Canolfan Bowls Llanbed
Tachwedd 11eg - Ein Cinio Blynyddol 'Dyffryn Aeron' Felinfach
Rhagfyr 8fed (Dydd Sul, 4 o'r gloch) - Cyfarchion Nadolig yng Nghartref Hafan-deg
9fed Rhagfyr - Pantomeim yn Theatre Felinfach

2020
Ionawr 13eg - 'Cyflawni'r Addunedau' o dan arweiniad Liz Jones yn yr 'Hedyn Mwstard@ am 5 o'r gloch
Chwefror 10fed - Noson o hwyl yng nghwmni Dysgwyr y Gymraeg yn lleol - 'lwcadwli' gyda Steffan Rees, Cered
Mawrth 11eg - Dathlu Gŵyl Ddewi 'Gwneud y pethau bychain' yn Mark Lane
Ebrill 14eg - 'Y Gwely Llysiau' Nos Fawrth yn festri Shiloh - Cynghorion ar arddio gyda Huw Richards

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Dorothy James
Mark Lane Bakery, 15 Stryd-y-Bont, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 7HG
01570 422 420
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285