Cangen Merched y Wawr Llanberis a Nant
Cangen newydd sbon Llanberis a Nant!
Avatar

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyfarfod Nos Fercher cyntaf o’r mis am 7:00.

Canolfan Llanberis.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Gwyneth Jones
Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
01248 670 312
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883