Cangen Merched y Wawr Llanddarog
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanddarog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eirwen Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Anrhydeddu Margaret Davies gyda phlât Halen y Ddaear

Anrhydeddwyd un o’n haelodau mwyaf arbennig, Margaret Davies o gangen Merched Y Wawr, Llanddarog, Sir Går gyda phlât “Halen y Ddaear” gan Alwyn Humphreys a chriw teledu o raglen ‘Pnawn  …Darllen mwy  »

Cinio Nadolig Cangen Llanddarog

Cangen Llanddarog wedi mwynhau eu Cinio Nadolig yng Ngwesty’r Hebog, Caerfyrddin.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb!

Aelodau Cangen Llanddarog yn debyn bagiau Merched y Wawr yn 50
Cangen Llanddarog
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd Llanddarog
7.15 3ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 6ed - Noson gyda Changen Llangyndeyrn
Medi 19eg - Sian Davies, Pediatrydd (Chiropodist)
Hydref 17eg - Noson Goffi yng nghwmni Alun Wyn Bevan
Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol
Tachwedd 21ain - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 16eg (1.30yp) - Chwaraeon Bwrdd a Te Prynhawn
Chwefror 20fed (1.30yp) - Ken Davies, Penygroes
Mawrth 20fed - Noson Gŵyl Ddewi - Caws a Gwin
Ebrill 17eg - 'Cwiltio' gyda Megan Williams
Mai 15fed - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin - Y Daith Flynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirwen Jones
Awelfryn, Llanddarog, Caerfyrddin SA32 8PA
01267 275 593
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737