Cangen Merched y Wawr Llanddeusant
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanddeusant. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Menna Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Llanddeusant yn Dathlu’r 50

Llongyfarchiadau i Gangen Llanddeusant, Ynys Mon ar ddathlu 50 oed. Dyma luniau o’r dathlu yn Blas Llynon. Roedd tair aelod wreiddiol y Gangen yno – Mrs Edna Parry, Mrs Jane  …Darllen mwy  »
Cangen Llanddeusant
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Neuadd bentref Llanddeusant
2.00 2ail Brynhawn Iau y mis

Rhaglen 17/18
Medi 14 – Ymgynghoriad llyfrgelloedd
Paned – Margaret Jones, Mai Parry
Hydref 12 – Parch W H Pritchard
Paned – Catherine Roberts, Marian Jones
Tachwedd 9 – W Jones, Ynys Lawd
Paned – Dorothy Wright, Eleri Williams
Rhagfyr 14 – Dathlu’r Nadolig
Ionawr 11 – Brethyn Cartref
Paned – Eluned Rowlands, Pegi Williams
Chwefror 8 – Richard Williams
Paned – Edna Parry, Eleri Williams
Mawrth 8 – Dathlu Gŵyl Dewi
Ebrill 12 am 7 o’r gloch – Clwstwr – Ruth Richards
Lluniaeth - pawb
Mai 10 – Cyfarfod Blynyddol
Paned – Menna Jones, Ceri Williams
Mehefin 14 - Trip

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Menna Jones
Tŷ Gwyn, Llanfachraeth, Caergybi, Ynys Môn LL65 4UW
01407 740 027
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883