Cangen Merched y Wawr Llanddoged
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanddoged. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nerys Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Llanddoged yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Merched y Wawr yn cystadlu yn Sioe Llanrwst

Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn SIOE LLANRWST . Dyma restr o fuddugwyr cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe – Ffotograffiaeth 1af – Eirlys Carpenter, Eigiau; 2il – Beryl Griffiths,  …Darllen mwy  »

Llwyddiant aelodau cangen Llanddoged yn Sioe Llanrwst 2014

Cangen Llanddoged
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Neuadd Ysgol Llanddoged
7.15 4ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 26ain - Noson yng nghwmni Rhys Weldon Roberts, Warden Cynorthwyol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Pwyllgor Eisteddfod - Neuadd Betws-y-Coed 7:00yh
Hydref 17eg - Is-bwyllgorau 6:30yh / Pwyllgor Rhanbarth 7:15yh - Festri Capel Seion, Llanrwst
Hydref 24ain - Cwmni Trin Gwallt 'Tsunami' o Llanrwst
Tachwedd 28ain - Noson yng nghwmni Huw Roberts
Rhagfyr 3ydd - Carolau'r Rhanbarth yng Nghapel Salem, Penmachno
Rhagfyr 6ed - Cinio Nadolig mewn gwesty

2019
Ionawr 19eg - Cwrs Crefft y Gogledd
Ionawr 23ain - Hanes Plas Pren gan Eira Jones
Chwefror 20fed - Is-bwyllgorau 6:30yh / Pwyllgor Rhanbarth 7:15yh
Chwefror 20fed - Swper Gŵyl Ddewi gyda sgwrs gan y Saer Coed, Rhodri Owen
Mawrth 27ain - 'Dawns i Bawb'
Ebrill 5ed - Chwaraeon y Rhanbarth am 7:00yh
Ebrill 9fed - Cinio'r Llywydd yn y Gogledd yng Ngwesty'r Oriel
Mai 1af - Coginio gyda Bet Thomas
Mai 11eg - Gŵyl y Pum Rhanbarth
Mai 18fed - Gŵyl Haf Cenedlaethol ym Machynlleth
Mai 24ain - 'Planhigion am Ddim', sgwrs yng ngardd Gwen
Mehefin 20fed - Gŵyl Haf y Rhanbarth yn Nhalybont
Mehefin 26ain - Ymweliad a phryd o fwyd ym Mhlas Glasgwm

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nerys Evans
Penbryn Caled, Maenen, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OUR
01492 640 438
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883