Cangen Merched y Wawr Llanddoged
Croeso i gangen Merched y Wawr Llanddoged. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nerys Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Merched y Wawr yn cystadlu yn Sioe Llanrwst

Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn SIOE LLANRWST . Dyma restr o fuddugwyr cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe –

Cystadlaethau Merched y Wawr yn Sioe Llanrwst

Cystadlaethau Merched y Wawr yn Sioe Llanrwst

Ffotograffiaeth
1af – Eirlys Carpenter, Eigiau; 2il – Beryl Griffiths, Eigiau;   3ydd –Anwen Huws, Carmel

Eitem wedi ei wau a llaw
1af – Beryl Griffiths, Eigiau; Cyd 2il – Anwen Huws, Carmel,  a Eirlys Carpenter, Eigiau;  3ydd – Beryl Griffiths, Eigiau

Gosodiad blodau mewn tebot
1af a 3ydd – Olwen Morris, Penmachno; 2il Anwen Huws, Carmel

Eitem wedi ei ail-gylchu
1af – Ann Jones, Eigiau, 2il – Buddug Morris, Llanddoged; 3ydd – Thelma Hughes, Betws y Coed a’r fro

3 Sgon Gaws
1af a 3ydd – Anwen Gwyndaf, Penmachno; 2il Ann Jones Eigiau

Anwen Gwyndaf, Merched y Wawr Penmachno

Anwen Gwyndaf, Merched y Wawr Penmachno

Collage 
1af Ann P Williams, Penmachno

Ann P Williams, Merched y Wawr Penmachno

Ann P Williams, Merched y Wawr Penmachno

Torth frown
1af – Ann Jones Eigiau; 2il Prydwen Morris, Carmel; 3ydd Myfanwy Roberts, Carmel

Ann Jones, Merched y Wawr Eigiau

Ann Jones, Merched y Wawr Eigiau

Myfanwy Roberts, Merched y Wawr Carmel

Myfanwy Roberts, Merched y Wawr Carmel

Tarten Afal
1af ac 2il – Morfudd Owen, Llanddoged; 3ydd – Prydwen Morris, Carmel

Jam cyraints duon
1af ac 2il – Gaynor Wyn Evans, Llanddoged, 3ydd – Helga Martin, Betws y Coed a’r fro

Gaynor Wyn Evans, Cangen Merched y Wawr Llanddoged

Gaynor Wyn Evans, Cangen Merched y Wawr Llanddoged

Torth de
1af ac 2il – Ann Jones, Eigiau; 3ydd – Margaret Fry, Eigiau

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Llanddoged
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Neuadd Ysgol Llanddoged
7.15 4ydd Nos Fercher o’r gloch y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nerys Evans
Penbryn Caled, Maenen, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OUR
01492 640 438
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883